Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
123/TB-UBND 08-04-2021 Về việc thu hồi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
1125/QĐ-UBND 05-04-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
117/TB-UBND 05-04-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
115/TB-UBND 01-04-2021 Về việc thu hồi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
81/KH-UBND 29-03-2021 Phát động sản xuất Na và các sản phẩm nông sản chủ lực theo hướng sản xuất nông nghiệp tốt trên địa bàn huyện Chi Lăng
55 /TB-UBND 26-02-2021 Lịch trực ngày nghỉ tháng 03 năm 2021 của Lãnh đạo UBND huyện
619/QĐ-UBND 22-02-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
621/QĐ-UBND 22-02-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
457/QĐ-UBND 22-02-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
617/QĐ-UBND 22-02-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
38/TB-UBND 02-02-2021 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
467/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
471/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
455/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
437/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
441/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
469/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
461/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
453/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
473/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
449/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
433/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
451/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
465/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
443/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
441/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
459/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
445/QĐ-UBND 29-01-2021 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
48/BC-UBND 26-01-2021 Đánh giá, công nhậnchuẩn tiếp cận pháp luậtnăm 2020 trên địa bàn huyện Chi Lăng
14/TB-UBND 15-01-2021 Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
884/TB-UBND 18-12-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
4620/QĐ-UBND 16-12-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
882/TB-UBND 16-12-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
4580/QĐ-UBND 16-12-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
4479/QĐ-UBND 08-12-2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
4478/QĐ-UBND 08-12-2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
4477/QĐ-UBND 08-12-2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
147/TTr-UBND 02-12-2020 Tờ trình Về việc đề nghị điều chỉnh giảm diện tích quy hoạch Khu Công nghiệp Đồng Bành trên địa bàn huyện Chi Lăng trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chi Lăng
186/TB-TA 26-11-2020 V/v tuyển chọn hòa giải viên tại các đơn vị Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lạng Sơn năm2020
07/TB-HĐND 05-11-2020 Về dự kiến nội dung kỳ họp thứ mười lăm Hội đồng nhân dân huyện Chi Lăng khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
04-11-2020 Việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
692/TB-UBND 26-10-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
195 /GM-UBND 16-10-2020 Dự Hội nghị Biểu dương người Khuyết tật làm kinh tế giỏi và người Bảo trợ có thành tích
193 /GM-UBND 12-10-2020 Họp Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Quý III năm 2020
192/GM-UBND 12-10-2020 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020
194/GM-UBND 12-10-2020 Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020.
190 /GM-UBND 09-10-2020 Dự hội nghị tập huấn phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo địa phương
187 /GM-UBND 07-10-2020 Dự Lễ dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chiến thắng Chi Lăng và Đền Quan Trấn Ải (Đền Quỷ Môn) Chào mừng Kỷ niệm 593 năm Chiến thắng Chi Lăng (10/10/1427 - 10/10/2020)
185 /GM - UBND 07-10-2020 Dự họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện
183 /GM-UBND 05-10-2020 Họp xét công nhận xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã năm 2020
182 /GM-UBND 02-10-2020 Làm việc với Đoàn Kiểm tra liên ngành của UBND tỉnh
180 /GM-UBND 02-10-2020 Thẩm định các tiêu chí xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại xóm Đồn Điền, thôn Mạn Đường B, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng
179 /GM-UBND 01-10-2020 Dự họp trực tuyến với Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
178 /GM-UBND 30-09-2020 Dự họp tình hình thu ngân sách 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ thu ngân sách 3 tháng cuối năm 2020
175 /GM-UBND 28-09-2020 Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn tại huyện Chi Lăng
172 /GM-UBND 28-09-2020 Họp bàn giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ thực hiện công tác hỗ trợ đất ở, đất sản xuất theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg năm 2020
171 /GM-UBND 23-09-2020 Dự làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình MTQG nông thôn mới và tình hình hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp
170 /GM-UBND 22-09-2020 Họp thống nhất nội dung xây dựng kế hoạch Ngân sách nhà nước về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
168/GM-UBND 21-09-2020 Dự Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở các xã thuộc Chương trình 135 năm 2020 trên địa bàn huyện Chi Lăng
119/TTPTQĐ 16-09-2020 Bán hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất 20 lô đất thuộc khu dân cư thôn Nà Sèn, XÃ Mai Sao
165 /GM-UBND 15-09-2020 Khảo sát mở mới tuyến đường liên xã từ thôn Thống Nhất, xã Lâm Sơn đến thôn Thằm Nà, xã Hữu Kiên
40LS/TBĐG-DDA 15-09-2020 TB đấu giá tài sản lô đất khu dân cư thôn Nà Sèn, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng
164/GM-UBND 14-09-2020 Kiểm tra công tác thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tại xã Y Tịch huyện Chi Lăng
163 /GM-UBND 11-09-2020 Dự làm việc với Đoàn kiểm tra số 1 về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2021 và triển khai nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
160/GM-UBND 09-09-2020 Dự họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện Chi Lăng giai đoạn 202
162 /GM-UBND 09-09-2020 Dự làm việc với Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc tại tỉnh Lạng Sơn
161/GM-UBND 09-09-2020 Họp bàn về việc khắc phục tồn tại ảnh hưởng đến khai thác công trình thuỷ lợi tại khu vực tràn hồ Bãi Hào, huyện Chi Lăng.
153 /GM-UBND 07-09-2020 Dự làm việc với đoàn Giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lạng Sơn
151 /GM-UBND 04-09-2020 Dự bàn giao 03 khu đất có kế hoạch bán đấu giá cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng quản lý
152/GM-UBND 04-09-2020 Dự khảo sát khu đất Trường Mầm non xã Gia Lộc (phân trường Nam Nội)
149 /GM-UBND 31-08-2020 Họp thống nhất số liệu kiểm kê đất quốc phòng thuộc khu vực thao trường CZ3 trên địa bàn huyện Chi Lăng
465 /TB-UBND 12-08-2020 Thực hiện nghi thức Quốc tang đồng chí Lê Khả Phiêu Nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
486 /TB-UBND 12-08-2020 Công bố công khai cập nhật, bổ sung số lượng dự án, công trình có thay đổi về quy mô, địa điểm trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lạng Sơn vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch
127/TB-UBND 27-07-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
91 /GM-UBND 11-06-2020 Họp giao ban UBND huyện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
93/GM-UBND 11-06-2020 Dự Lễ phát động tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Chi Lăng Lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
90/GM-BCĐ 10-06-2020 Dự Họp Ban Chỉ đạo thu ngân sách huyện
1537/QĐ-UBND 15-04-2020 Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 20 lô đất tại khu dân cư thôn Nà Sèn, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
49/TB-BTCD 13-04-2020 V/v chuyển ngày tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2020
256/TB-UBND 31-03-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
18/TB-TTPTQĐ 30-03-2020 Về việc triển khai đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Nà Sèn, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng
250 /TB-UBND 25-03-2020 Về việc công bố người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng
44 /TB-VP 03-03-2020 Về việc chuyển địa điểm Trụ sở làm việc của Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Uỷ ban nhân dân huyện Chi Lăng
31 /GM-UBND 24-02-2020 ọp chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến huyện Chi Lăng giai đoạn 2016-2020
31 /GM-UBND 24-02-2020 Họp chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến huyện Chi Lăng giai đoạn 2016-2020
26 /GM-UBND 14-02-2020 Dự làm việc với Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro về kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Đền thờ Chi Lăng (giai đoạn 1)
147/TB-UBND 10-02-2020 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định
20/GM-UBND 07-02-2020 Kiểm tra tiến độ thi công xây dựng công trình Đền thờ Chi Lăng (giai đoạn 1)
19 /GM-UBND 03-02-2020 Dự họp trực tuyến về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
110/TB-BCĐ 31-01-2020 Phân công và giao nhiệm vụ phụ trách, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh vi rút Corona đối với các thành viên Ban Chỉ đạo trên địa bàn huyện Chi Lăng
18 /GM-UBND 31-01-2020 Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn huyện Chi Lăng
108/TB-UBND 30-01-2020 Về việc thay đổi thời gian họp phân công đón các Đoàn về dự đón Bằng xếp hạng di tích cấp Quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Chi Lăng và Khai mạc Lễ hội mùng 10 tháng Giêng thị trấn Đồng Mỏ xuân Canh Tý 2020
107 /TB-UBND 22-01-2020 Về việc đính chính nội dung Thông báo số 67/TB-UBND ngày 14/01/2020 của UBND huyện
02/GM-UBND 02-01-2020 Kiểm tra, xem xét, việc thực hiện xây dựng công trình theo đề nghị của Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn
31-12-2019 Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
306/GM-UBND 16-12-2019 Họp Ban Tổ chức Chương trình Lễ phát động ủng hộ Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Canh Tý năm 2020
303/GM-UBND 13-12-2019 Dự Lễ đón cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 141, Sư đoàn 3, Quân khu I, về làm công tác dân vận tại xã Thượng Cường
302/GM-UBND 12-12-2019 Dự Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập huyện Chi Lăng (16/12/1964 – 16/12/2019) ----------------------
301/GM-UBND 11-12-2019 Họp bàn thống nhất thực hiện Cổ phần hóa Nhà khách UBND huyện Chi Lăng
299/GM-UBND 10-12-2019 Xem xét Kế hoạch triển khai thực hiện dự án và nội dung dự kiến Hợp đồng thực hiện GPMB dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ.