Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
132/TB-TTPTQĐ 03-10-2023 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 27thửa đất tại khu dân cư thôn Nà Sèn, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
2452/UBND-VP 26-09-2023 V/vthực hiện sốhoá hồsơ, giấy tờ, kết quảgiải quyết thủtục hành chính.
2440/UBND-TNMT 25-09-2023 V/v tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạmtrong quản lý, sử dụngđất đai trên địa bàn
2440/UBND-TNMT 25-09-2023 V/v tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn.
2445/UBND-TNMT 25-09-2023 V/v tăng cường một số nội dung chuyển mục đích sử dụng đấtcho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn
2439/UBND-TNMT 25-09-2023 V/v góp ý dự thảo Đề cương, dự toán kinh phí dự án xây dựng hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2445/UBND-TNMT 25-09-2023 V/v tăng cường một số nội dung chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn
2446/UBND-TNMT 25-09-2023 V/v phối hợp hướng dẫn Công ty cổ phần Hữu Nghị -Xuân Cương
788a/BC-UBND 21-09-2023 Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cải cách thủ tục hành chính tháng 9 năm 2023 trên địa bàn huyện Chi Lăng
277/KH-UBND 20-09-2023 Thực hiện Kế hoạch số 207-KH/HU của Huyện ủy Chi Lăng về thực hiện Chương trình hành độngsố71-CTr/TU ngày 09/3/2023củaBan Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW,ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mớ
2409/UBND-VP 20-09-2023 /v rà soát danh mục, cung cấp thông tin nội dung thủtục hành chính phục vụniêm yết công khai
278/KH-UBND 20-09-2023 Thực hiện Tuần lễhưởng ứng học tập suốt đời năm 2023
13/QĐ-HĐND 18-09-2023 Thành lập Đoàn Giám sátkết quả triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc giaxây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện
2352/UBND-NV 14-09-2023 V/v triển khai thực hiện Thông tưsố 13/2023/TT-BNV, ngày 31/8/2023 hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tửcủa Bộ Nội vụ
4110/QĐ-UBND 13-09-2023 Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đấtđối với27thửađất tại khu dân cư thôn Nà Sèn,xã Mai Sao,huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
4100/QĐ-UBND 12-09-2023 Về việc cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp huyện Chi Lăng
69/PCTT-TKKN 12-09-2023 V/v chủđộng ứng phó vớimưa lớndiện rộng
2331/UBND-LĐTBXHDT 11-09-2023 V/v tăng cường biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích; phòng, chống đuối nước cho trẻem trên địa bànhuyện Chi Lăng
752/BC-UBND 11-09-2023 iến độ thực hiện đăng ký đất đai lần đầutừ ngày 11/8/2023 đến ngày 07/9/2023 trên địa bàn huyện Chi Lăng
748/BC-UBND 08-09-2023 Tình hình kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết Thủ tục hành chính
2279/UBND-TTDVNN 07-09-2023 V/v triển khai Tháng tổng vệ sinh,khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 2 năm 2023trên địa bàn huyện
4031/QĐ-UBND 07-09-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đấtcấp không đúng quy định
2279/UBND-TTDVNN 07-09-2023 V/v triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 2 năm 2023 trên địa bàn huyện
2257/UBND-TNMT 06-09-2023 V/v hướng dẫn triển khai nhiệm vụhệthống hóa văn bản QPPL kỳ2019-2023 trên địa bàn huyện
2253/UBND-VHTT 05-09-2023 V/v nâng cao hiệu quảhoạt động của Trang thông tin điện tử
2241/UBND-TNMT 03-09-2023 V/v tổ chức thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
2236/UBND-LĐTBXHDT 31-08-2023 V/v hướng dẫn thành phần hồ sơ hỗ trợ người laođộng đi làm việc ở nước ngoài theo hợpđồng
64/BATGT 30-08-2023 V/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự,an toàn giao thông đường sắtnhữngtháng cuối năm 2023
2208/UBND-LĐTBXHDT 29-08-2023 V/v Triển khai ứng dụng phần mềm “Người trợ lý ảo” trong phòng, chống xâm hại trẻ em và người dưới 18 tuổi
2182/UBND-KTHT 28-08-2023 /v tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự ATGT trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường
2169/UBND-TP 25-08-2023 V/v hướng dẫn thực hiện một sốnội dung nghiệp vụhộtịch liên quan đến sốđịnh danh cánhân
05/2023/QĐ-UBND 25-08-2023 ề việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,tổ chức và biên chế của Phòng Văn hóavà Thông tin huyện Chi Lăng
2171/UBND-VHTT 25-08-2023 /v triển khai thực hiện Nghịđịnh số61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủvềxây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư
05/2023/QĐ-UBND 25-08-2023 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chi Lăng
265/KH-UBND 25-08-2023 Tổ chức Liên hoandân ca, dân vũ vàtrìnhdiễn trang phụctruyềnthốngcácdân tộcthiểu số trên địa bàn huyện Chi Lăngnăm 2023
62/PCTT 22-08-2023 V/v chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to
2120/UBND-TCKH 22-08-2023 V/v thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại Hội nghị Gặp mặt giữa Lãnh đạo huyện với các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh trên địa bàn huyện năm 2023
3670/QĐ-UBND 22-08-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
2120/UBND-TCKH 22-08-2023 /vthực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại Hội nghị Gặp mặt giữa Lãnh đạo huyện với các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh trên địa bàn huyện năm 2023
62/PCTT-TKCN 22-08-2023 /v chủđộng ứng phó với mưa lớndiện rộng, cục bộcó nơi mưa rất to
705/BC-UBND 22-08-2023 Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cải cách thủ tục hành chính tháng 8 năm 2023 trên địa bàn huyện Chi Lăng
2088/UBND-LĐTBXHDT 18-08-2023 V/v đôn đốc tiếp tục tuyên truyền và rà soát về hỗ trợ người lao động thuộc vùng đồng bào DTTS và MN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
2088/UBND-PLĐTBXHDT 18-08-2023 /vđôn đốctiếptụctuyên truyền và rà soát về hỗ trợ người lao động thuộc vùng đồng bào DTTS và MNđi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
259/KH-UBND 17-08-2023 Phát động đợtthi đuacao điểm“Đẩy mạnh thựchiện thủtục hành chính trên môi trường điện tửvàsốhóa hồsơ, kết quảgiải quyết thủtục hành chính còn hiệu lực trên địa bàn huyện Chi Lăng”
259/KH-UBND 17-08-2023 Phát động đợt thi đua cao điểm “Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trên địa bàn huyện Chi Lăng”
259/KH-UBND 17-08-2023 Phát động đợtthi đuacao điểm“Đẩy mạnh thựchiện thủtục hành chính trên môi trường điện tửvàsốhóa hồsơ, kết quảgiải quyết thủtục hành chính còn hiệu lực trên địa bàn huyện Chi Lăng
256/KH-UBND 15-08-2023 Phát động đợt thi đua cao điểm vận động, huy động nguồn lực xây dựng Đền Chi Lăng, huyện Chi Lăng
256/KH-UBND 15-08-2023 Phát động đợt thi đua cao điểm vận động, huy động nguồn lực xây dựng Đền Chi Lăng, huyện Chi Lăng
2053/UBND-TNMT 15-08-2023 V/v chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông
2026/UBND-NV 14-08-2023 Vvtriển khai Quy chế và nộp hồ sơ xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Lạng Sơn lần thứ 4 -năm 2023
3561/QĐ-UBND 14-08-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tàisản khác gắn liền với đấtcấp không đúng quy định
2000/UBND-VP 11-08-2023 V/v thực hiện báo cáo tháng về công tác cải cách thủ tục hành chính
2001/UBND-TP 11-08-2023 V/vtiếp tục tổ chức thực hiện LuậtTiếp cận thông tin và Nghị định số13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ
2017/UBND-VP 11-08-2023 V/v thực hiện Công điện số 644/CĐTTg ngày 13/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác Cải cách thủ tục hành chính
2017/UBND-VP 11-08-2023 V/v thực hiện Công điện số644/CĐ-TTg ngày 13/7/2023 củaThủ tướng Chính phủ về nâng caohiệu quả công tác Cải cách thủ tục hành chính
2000/UBND-VP 11-08-2023 V/v thực hiện báo cáo tháng về công tác cải cách thủ tục hành chính
749/TB-UBND 10-08-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
3484/QĐ-UBND 10-08-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
1992/UBND-VHTT 10-08-2023 /v tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cáchmạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2023); Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCNViệt Nam (02/9/1945-02/9/2023)
3483/QĐ-UBND 10-08-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
3485/QĐ-UBND 10-08-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
3276/QĐ-UBND 10-08-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
670/BC-UBND 10-08-2023 BÁO CÁO CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH(Từ ngày26/7/2023đến ngày10/8/2023)
3487/QĐ-UBND 10-08-2023 Về việc điều chỉnh nội dung Quyết định thu hồi đất đã ban hành chưa đảm bảo theo quy định thuộc dự án đầu tư xây dựng các đoạn tuyến đường Yên Trạch - Lạng Giai (xã Nhân Lý), huyện Cao Lộc và Chi Lăng: Đoạn qua xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng
3482/QĐ-UBND 10-08-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
670/BC-UBND 10-08-2023 BÁO CÁO CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH (Từ ngày 26/7/2023 đến ngày 10/8/2023)
3486/QĐ-UBND 10-08-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
3481/QĐ-UBND 10-08-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
251/KH-UBND 08-08-2023 Tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023
1936/UBND-KTHT 04-08-2023 V/vtuyên truyền bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áptrên địa bàn huyện Chi Lăng
1936/UBND-KTHT 04-08-2023 V/v tuyên truyền bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp trên địa bàn huyện Chi Lăng
3399/QĐ-UBND 04-08-2023 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
3397/QĐ-UBND 04-08-2023 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộn
04/2023/QĐ-UBND 01-08-2023 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chứccủa Phòng Kinh tếvàHạtầnghuyệnChi Lăng
1907/UBND-TNMT 01-08-2023 V/v thực hiệncông tác quản lý hoạt độngkhoáng sảntrên địa bàn
3357/QĐ-UBND 01-08-2023 Về việc hủy nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạiQuyếtđịnh số1529/QĐ-UB(H)ngày 31/12/2002của UBND huyện ChiLăngvàhủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số vào sổ cấp Giấy chứng nhận 00031cấp chohộ ông Trần Văn Nhungthườngtrú tại thôn
1907/UBND-TNMT 01-08-2023 V/v thực hiện công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn
04/2023/QĐ-UBND 01-08-2023 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chi Lăng
1865/UBND-CAH 31-07-2023 V/v triển khai ứng dụng phần mềm “Người trợ lý ảo” trong phòng, chống xâm hại trẻ em và người dưới 18 tuổi
1865/UBND-CAH 31-07-2023 V/vtriển khai ứng dụng phần mềm “Người trợ lý ảo” trong phòng, chống xâm hại trẻ em và người dưới 18 tuổi
1856/UBND-TNMT 28-07-2023 V/v tăng cường quản lý việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bànhuyện Chi Lăng
1852/UBND-NV 28-07-2023 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ
1836/UBND-KTHT 27-07-2023 V/v phối hợp tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam
3091 /QĐ-UBND 26-07-2023 Thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND huyện Chi Lăng về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
3170/QĐ-UBND 21-07-2023 ề việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtcấp không đúng quyđịnh
12/NQ-HĐND 21-07-2023 Về một số giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ pháttriển kinh tế -xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023
3082/QĐ-UBND 14-07-2023 Vềviệc thu hồi đất đểphát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
3138/QĐ-UBND 14-07-2023 Vềviệc thu hồi đất đểphát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1861/UBND-KTHT 14-07-2023 /vphối hợp thông báo, hướng dẫnđăng ký tham giaĐề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN ở trong nước và ngoàinước (Đề án 2395) phục vụ xây dựng kế hoạch năm 2024
3106/QĐ-UBND 14-07-2023 Vềviệc thu hồi đất đểphát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
645/TB-UBND 13-07-2023 Về việc đính chính nội dung Thông báo thu hồi đất số 409/TB-UBND ngày 07/9/2021 của UBND huyện Chi Lăng để thực hiện công trình: Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn
1715/UBND-TCKH 11-07-2023 V/v phân công chuẩn bị các nội dung hội nghị gặp mặt doanh nghiệp hợp tác xã Hộ kinh doanh năm 2023
2960/QĐ-UBND 06-07-2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp không đúng quy định
2958/QĐ-UBND 06-07-2023 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đấ
1651/UBND-VP 03-07-2023 V/v đôn đốc thực hiện sốhoá hồsơ, giấy tờ, kết quảgiải quyết thủtục hành chính
216/KH-UBND 29-06-2023 Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật trong công tác bồi thường giải phóng
07/QĐ-HĐND 26-06-2023 Triệu tập kỳ họp thứ chínHội đồng nhân dân huyện khóa XX,nhiệm kỳ 2021-2026
120/HD-HU 23-06-2023 Thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng
2640/QĐ-UBND 07-06-2023 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất
2634/QĐ-UBND 07-06-2023 Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất