Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1658/QĐ-UBND 13-05-2022 ề việc thu hồi đất do người sửdụng đất tựnguyện trảlại đất
865/UBND-KTHT 13-05-2022 V/v chủ động các biện phápđảm bảo an toàn giao thông, ứng phó ảnh hưởng mưa lớn, ngập úng cục bộ và sạt lở đấttrên địa bàn huyện
854/UBND-NN 13-05-2022 Về việckhẩn trươngkhôi phục sản xuấtsau ảnh hưởngcủa mưa lũ
1656/QĐ-UBND 12-05-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtcấp không đúng quy định
843/UBND-LĐTBXHDT 12-05-2022 V/v tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em
16/BC-PCLB 11-05-2022 Tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lớnsáng nay ngày 10/5/2022
09/TB-HKL 11-05-2022 V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
155/KH-UBND 11-05-2022 Triển khai thực hiện Công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2022
15/UBND-CĐ 11-05-2022 CÔNG ĐIỆNVề việc chỉ đạo đối phó vớimưa lớn, ngập úng cục bộ và sạt lở đấ
154/KH-UBND 11-05-2022 Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng năm 2022 trên địa bàn huyện Chi Lăng
1629/QĐ-UBND 09-05-2022 Về việc thu hồi đất do người sửdụng đất tựnguyện trảlại đất
1628/QĐ-UBND 09-05-2022 Về việc thu hồi đất do người sửdụng đất tựnguyện trảlại đất
147/BC-BCĐ 09-05-2022 Tìnhhìnhphòng,chốngdịchbệnhdo COVID-19và phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyệnChi Lăng(Tínhđến14h00ngày09/5/2022)
2163-QĐ/HU 09-05-2022 Thành lập Đảng bộcơ quan khối Kinh tếtrực thuộc Đảng bộhuyện Chi Lăng
146/BC-BCĐ 06-05-2022 Tìnhhìnhphòng,chốngdịchbệnhdo COVID-19và phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyệnChi Lăng(Tínhđến14h00ngày06/5/2022)
1612/QĐ-UBND 06-05-2022 Về việc giao chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với đơn vị sự nghiệp công lậpthuộc Ủy ban nhân dân huyệnnăm 2022
1608/QĐ-UBND 06-05-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtcấp không đúng quy định
1607/QĐ-UBND 06-05-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtcấp không đúng quy định
144/BC-BCĐ 05-05-2022 Tìnhhìnhphòng,chốngdịchbệnhdo COVID-19và phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyệnChi Lăng(Tínhđến14h00ngày05/5/2022)
143/KH-UBND 04-05-2022 Thực hiện nhiệm vụtrọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022
770/UBND-NN 04-05-2022 V/vcảnh giácmột số đối tượng mạo danh cán bộ Sở NN&PTNT tổ chức lớp tập huấn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
142/BC-BCĐ 04-05-2022 Tìnhhìnhphòng,chốngdịchbệnhdo COVID-19và phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyệnChi Lăng(Tínhđến14h00ngày04/5/2022)
144/KH-UBND 04-05-2022 Triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật huyện Chi Lăng năm 2022
770/UBND-NN 04-05-2022 V/vcảnh giácmột số đối tượng mạo danh cán bộ Sở NN&PTNT tổ chức lớp tập huấn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
142/KH-UBND 04-05-2022 Kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022
141/KH-UBND 29-04-2022 Tiếp tục thực hiệnđổi mới căn bản, phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Chi Lănggiai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 203
1561/QĐ-UBND 29-04-2022 Về việc thành lập Tổ hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyếnmức độ 3, 4tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Chi Lăng
141 /KH-UBND 29-04-2022 Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Chi Lăng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
139/BC-BCĐ 29-04-2022 Tìnhhìnhphòng,chốngdịchbệnhdo COVID-19và phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyệnChi Lăng(Tínhđến14h00ngày29/4/2022)
06/CTr-HĐND 29-04-2022 Công tác của Hội đồng nhân dân huyện tháng 5 năm 2022
743/UBND-NN 29-04-2022 V/v tiếp tục xây dựng vùng sản xuất tập trung và nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện Chi Lăng
137/BC-BCĐ 28-04-2022 Tìnhhìnhphòng,chốngdịchbệnhdo COVID-19và phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyệnChi Lăng(Tínhđến14h00ngày28/4/2022)
1526/QĐ-UBND 28-04-2022 Ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại việcthực hiện nhiệm vụ đối với cácđơn vịsự nghiệpGiáo dục và Đào tạo thuộc Ủyban nhân dân huyện
725/UBND-VHTT 27-04-2022 V/vtiếp tụcrà soát, xây dựng quychếquản lý, sử dụngthiết chế thể thao cơ sở
1520/QĐ-UBND 27-04-2022 Phê duyệt Phương án sử dụng tiền dịch vụ Môi trường rừngnăm 2022 (số tiềnthu năm 2020)củaUBNDcácxãLiên Sơn, Vân An, Chiến Thắng, Vân Thủy, thị trấn Đồng Mỏ và thị trấn Chi Lăng
135/BC-BCĐ 27-04-2022 BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN (TÍNH ĐẾN 14 GIỜ 00 PHÚT NGÀY 27/4/2022)
726/UBND-VHTT 27-04-2022 V/vtiếp tụchướng dẫnthực hiệnNghị quyết số 18/2020/NQ-HĐNDngày 14/12/2020của HĐND tỉnh
1519/QĐ-UBND 27-04-2022 Về việc kiện toàn Ban Quản lý và tổ giúp việcBan Quản lý nghĩa trang nhân dân huyện Chi Lăng
723/UBND-NV 27-04-2022 V/v thực hiện tiêu chí thành phần từ 18.1 đến 18.3 thuộcTiêu chí số 18 đối vớixã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, giai đoạn 2021-2025
240/BC-UBND 26-04-2022 Tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CPngày 21/6/2021 của Chính phủ
135/KH-UBND 26-04-2022 Thực hiện công tác giải tỏa, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện Chi Lăng
1249/QĐ-UBND 25-04-2022 ề việc kiện toàn Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện Chi Lăng
15151/QĐ-UBND 25-04-2022 Về việc phê duyệt dự toán kinhphí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án:Khu đôthị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
1499/QĐ-UBND 25-04-2022 Vềviệc thu hồi đất đểphát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
133/BC-BCĐ 25-04-2022 Tìnhhìnhphòng,chốngdịchbệnhdo COVID-19và phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyệnChi Lăng(Tínhđến14h00ngày25/4/2022)
1500/QĐ-UBND 25-04-2022 Vềviệc thu hồi đất đểphát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1410/QĐ-UBND 22-04-2022 Về việc phê duyệt Phương án thi công -Dự toán công trình: Đo đạcchỉnh lý bản đồđối vớicác tuyến đường thôn, trục đường xã do người dân tựnguyện trảlại đất tại xã Gia Lộc
696/UBND-VP 22-04-2022 V/v tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích
701/UBND-TCKH 22-04-2022 V/v thực hiện chế độ đối với lực lượng dân phòng ở cơ sở trên địa bàn huyện Chi Lăng
1409/QĐ-UBND 22-04-2022 Về việc phê duyệt Phương án thi công -Dự toán công trình: Đo đạcchỉnh lý bản đồđối với các tuyến đường thôn, trục đường xã do người dân tựnguyện trảlại đất tại xã QuanSơn
685/UBND-VP 22-04-2022 V/v chấn chỉnh công tác tổ chứcĐại hộinhiệm kỳ các tổ chức Hộicấp huyện, cấp xã
234/BC-UBND 22-04-2022 Kết quả rà soát cáccông trình,dự án đầu tư đã chuyển mục đích sử dụng rừng sang đất khác nhưng chưa thực hiện chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng từ ngày 01/01/2019 đếnngày 31/3/2022
132/BC-BCĐ 22-04-2022 Tìnhhìnhphòng,chốngdịchbệnhdo COVID-19và phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyệnChi Lăng(Tínhđến14h00ngày22/4/2022)
697/UBND-VHTT 22-04-2022 V/vchuyển giao tài khoản và sử dụng phần mềm chuyển đổi văn bản thành giọng nói Mobifone AI trong hoạt động phát thanh năm 2022
688/UBND-NN 22-04-2022 V/v đồng ý chủtrương liên doanh, đầu tư, quảngbá, baotiêusản phẩm hoa
233/UBND-TTPTQĐ 22-04-2022 Tình hìnhthực hiện công tác giải phóng mặt bằngcácdự ántrọng điểm tháng 4 năm 2022
132/KH-UBND 22-04-2022 Phát triển Du lịch huyện Chi Lăng năm 2022
1412/QĐ-UBND 22-04-2022 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đo đạcchỉnh lý bản đồđối với các tuyến đường thôn, trục đường xã do người dân tựnguyện trảlại đất tại xã Gia Lộ
66-HD/HU 22-04-2022 tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu(05/5/1902 - 05/05/2022
1411/QĐ-UBND 22-04-2022 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đo đạcchỉnh lý bản đồđối với các tuyến đường thôn, trục đường xã do người dân tựnguyện trảlại đất tại xã QuanSơn
696/UBND-VP 22-04-2022 V/v tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích
131/KH-UBND 22-04-2022 Tham gia trưng bày triển lãm giới thiệu các sản phẩm OCOP và sản vật đặc sản của huyện Chi Lăng
134/BC-BCĐ 22-04-2022 Tìnhhìnhphòng,chốngdịchbệnhdo COVID-19và phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyệnChi Lăng(Tínhđến14h00ngày26/4/2022)
127/KH-UBND 21-04-2022 Cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyệnChi Lăng
1407/QĐ-UBND 21-04-2022 Về việc thu hồi đất do người sửdụng đất tựnguyện trảlại đất
130/BC-BCĐ 21-04-2022 TÌNH HÌNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (TÍNH ĐẾN 14H00 NGÀY 21/4/2022)
127 /KH-UBND 21-04-2022 Cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Chi Lăng
454-TB/HU 20-04-2022 KẾTLUẬNCỦAĐỒNG CHÍ BÍ THƢHUYỆNỦYTại cuộc họpBan Chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằngcác công trình, dự án trên địa bàn huyện tháng 3, phương hướng nhiệm vụ tháng 4 năm 2022
1393/QĐ-UBND 20-04-2022 Về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạchlựa chọn nhàthầuxâydựnggiá đất cụ thể làm căn cứtính tiềnbồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ thị trấn Chi Lăng vàoxã Y Tịch, huyện Chi Lăn
664/UBND-VP 20-04-2022 V/v triển khai các giải pháp hỗtrợngười dân và doanh nghiệp nộp hồsơ TTHC trực tuyến mức độ3, 4 qua Cổng DVC của tỉnh
129/BC-BCĐ 20-04-2022 Tìnhhìnhphòng,chốngdịchbệnhdo COVID-19và phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyệnChi Lăng(Tínhđến14h00ngày20/4/2022)
19/CV-BĐD 20-04-2022 V/vđẩy mạnh tuyên truyềnchương trình cho vay Nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CPvà cho vay HSSVcó hoàn cảnh khó khăn theo Nghị quyết 11/NQ-CP
226/BC-UBND 20-04-2022 Về công tác quản lý di sản thiên nhiên (danh lam thắng cảnh)trên địa bàn huyện Chi Lăng
1389/QĐ-UBND 19-04-2022 ềviệc thu hồi đất đểphát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1392/QĐ-UBND 19-04-2022 Về việc cho phép chuyển mục đíchsử dụng đấT
653/UBND-LĐTBXHDT 18-04-2022 V/vtăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tich, phòng, chốngđuối nước trẻem
653 /UBND-LĐTBXHDT 18-04-2022 V/v tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tich, phòng, chống đuối nước trẻ em
126/BC-BCĐ 18-04-2022 Tìnhhìnhphòng,chốngdịchbệnhdo COVID-19và phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyệnChi Lăng(Tínhđến14h00ngày18/4/2022)
105-KH/HU 18-04-2022 tuyên truyền thực hiện Kết luận số 503-KL/TU, ngày 28/3/2022 của Thườngtrực Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo hoạt động quản lý xuất nhập khẩu hànghóa và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cửa khẩ
221/BC-UBND 18-04-2022 Kết quả thực hiện Đề án tăng cường năng lực công chứcthực hiện công tác cải cách hành chínhgiai đoạn 2016-2020
640/UBND-VHTT 15-04-2022 V/v tăng cường thực hiện Chương trình xác định chỉsốđánh giá mức độchuyển đổi sốdoanh nghiệp và hỗtrợdoanh nghiệp chuyển đổi sốtrên địa bàn huyện Chi Lăng
24/KH-BCĐ 15-04-2022 Triển khai chiếndịchtiêm vắc xin phòng COVID-19cho trẻ từ đủ 5 đếndưới 12 tuổi trên địa bàn huyện Chi Lăngnăm 2022
124/BC-BCĐ 15-04-2022 BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 (TÌNH ĐẾN 14H00 NGÀY 15/4/2022)
120/KH-UBND 14-04-2022 Phát triển kinh tế số trong nông nghiệp năm 2022
122/KH-UBND 14-04-2022 Tổ chức Hội nghịtriển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chínhvà Nghị định số 118/2021/NĐ-CPngày 23/12/2021của Chính phủ
616/UBND-NV 13-04-2022 V/v thực hiện Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 07/3/2020 của UBND tỉnh
1292/QĐ-UBND 13-04-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtcấp không đúng quy địn
626/UBND-TNMT 13-04-2022 V/v phối hợp triển khai thực hiện quy định pháp luật về khí tượng thủy văn.
1058-CV/HU 13-04-2022 V/v lãnh đạo đại hội Công đoàncơ sởvà Đại hội đại biểu Công đoàn huyện lần thứIX, nhiệm kỳ2023-2028
208/BC-UBND 13-04-2022 Kết quảrà soát đềxuất cắt giảm thời hạn giải quyết thủtục hành chính năm 2022trên địa bànhuyện Chi Lăng
1291/QĐ-UBND 13-04-2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtcấp không đúng quy định
120/BC-BCĐ 13-04-2022 Tìnhhìnhphòng,chốngdịchbệnhdo COVID-19và phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyệnChi Lăng(Tínhđến14h00ngày13/4/2022)
1278/QĐ-UBND 13-04-2022 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác đăng ký vàquản lý hộ tịch, chứng thựcnăm 2022
1286/QĐ-UBND 13-04-2022 Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Đầutư xây dựng khu chăn nuôi lợn tập trung công nghệ an toàn sinh học
208 /BC-UBND 13-04-2022 Kết quả rà soát đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Chi Lăng
1293/QĐ-UBND 13-04-2022 Về việc Kiện toàn Hội đồng và Tổ công tác giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng:Khu đô thị phía Đôngthị trấn Đồng Mỏ, huyện chi Lăng, tỉnh Lạng Sơ
1276/QĐ-XPHC 12-04-2022 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Đất đai đối vớiông Nông Văn Thành, trú tại: Thôn Tân Thịnh, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
188/BC-BCĐ 12-04-2022 Tìnhhìnhphòng,chốngdịchbệnhdo COVID-19và phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyệnChi Lăng(Tínhđến14h00ngày12/4/2022)
1269/QĐ-UBND 08-04-2022 Về việc cho phép chuyển mục đíchsử dụng đấT
1270/QĐ-XPHC 08-04-2022 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Nguyễn Hùng Tráng, trú tại: Thôn Hoàng Trạch, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yê
The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1042 of core/modules/system/system.module).