Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 16 August 2017
Số hiệu văn bản
07/2009/TT-BTNMT
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
16/08/2017
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Phạm Khôi Nguyên