Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Tổng biên tập on 14 August 2019

Ngâm thơ: 
Thiên lý tuần biên ẩn cổ bề,
Phiên thành man trại nhất ê kê.
Giản nam giản bắc hồng kỳ chuyển,
Quân hậu quân tiền thanh huỷ đề.
Lâu Lại cốc thâm ư tỉnh để,
Chi Lăng quan hiểm dữ thiên tề.
Lâu phong bạt mã cao hồi thủ,
Cấm khuyết thiều nghiêu vân khí tê.
Nhạc: 
Quỷ môn quan có đi không trở lại, Chi Lăng ải đi khó tựa lên trời. 
Ải Chi Lăng nằm nơi núi non vô cùng hiểm nguy, 
Ải Chi Lăng hoài ghi chiến công anh hùng cứu quốc. 
Từng ngăn quân thù qua Việt Nam, từng nêu cao tinh thần giữ nước. 
Nghìn năm qua âm thầm vẫn sống, trong lòng dân Việt khắp năm châu. 
Ải Chi Lăng ngày xưa chiến tranh trong lòng lửa thề. 
Ải Chi Lăng mồ chôn khắp phương quân thù phương Bắc. 
Ngày quân ta tràn lên phản công, ngày khao quân ăn mừng chiến thắng. 
Làm cho muôn quân thù khiếp vía, tin một khi chợt bước quê ta. 
Chi Lăng, Chi Lăng đèo sâu núi cao vó câu vọng về. 
Chi Lăng, Chi Lăng ngày nào tiếng vang gươm đao vô tình. 
Lý Thường Kiệt thì dẹp tan quân Tống, Trần Quốc Tuấn thì đại phá quân Nguyên. 
Quân nhà Trần từng chém chết tướng nghennhen trong lúc giao tranh. 
Xông pha, xông pha giành bao chiến công đứng lên một lòng. 
Xông pha, xông pha cờ bay khói loan hy sinh không ngừng. 
Vua Lê Lợi dẹp quân Minh xâm lấn, Liễu Thăng đã thì bỏ xác phơi thây. 
Cho nghìn đời hoài nhớ đến phút oanh liệt trên đất Chi Lăng. 

Ải Chi Lăng trời cao gió mây bao đời vẫn đó. 
Ải Chi Lăng tiền nhân tiến công oai hùng chí khí. 
Dù qua bao nghìn năm trầm thăng, dù bao phen quân thù xâm chiếm. 
Cùng vươn lên trong lòng tổ quốc, khuyên toàn dân Việt chống xâm lăng. 
Tổ tiên ta từng đi đấu tranh, oai hùng giữ nước. 
Ải Chi Lăng là nơi khí thiên một đời bất khuất. 
Mình đang bay cùng nhau đồng tâm, vì quê hương quên mình nghỉ tới. 
Cùng noi gương bao đời Tổ Thánh, xua loài xâm lược giữ quê hương. 

Ải Chi Lăng nằm nơi núi non vô cùng hiểm nguy, 
Ải Chi Lăng hoài ghi chiến công anh hùng cứu quốc. 
Từng ngăn quân thù qua Việt Nam, từng nêu cao tinh thần giữ nước. 
Nghìn năm qua âm thầm vẫn sống, trong lòng dân Việt khắp năm châu.
Chi Lăng, Chi Lăng đèo sâu núi cao vó câu vọng về. 
Chi Lăng, Chi Lăng ngày nào tiếng vang gươm đao vô tình. 
Lý Thường Kiệt thì dẹp tan quân Tống, Trần Quốc Tuấn thì đại phá quân Nguyên. 
Quân nhà Trần từng chém chết tướng nghennhen trong lúc giao tranh. 
Xông pha, xông pha giành bao chiến công đứng lên một lòng. 
Xông pha, xông pha cờ bay khói loan hy sinh không ngừng. 
Vua Lê Lợi dẹp quân Minh xâm lấn, Liễu Thăng đã thì bỏ sát phơi thây. 
Cho nghìn đời hoài nhớ đến phúc oanh liệt trên đất Chi Lăng. 

Ải Chi Lăng trời cao gió mây bao đời vẫn đó. 
Ải Chi Lăng tiền nhân tiến công oai hùng chí khí. 
Dù qua bao nghìn năm trầm thăng, dù bao phen quân thù xâm chiếm. 
Cùng vươn lên trong lòng tổ quốc, khuyên toàn dân Việt chống xâm lăng. 
Tổ tiên ta từng đi đấu tranh, oai hùng giữ nước. 
Ải Chi Lăng là nơi khí thiên một đời bất khuất. 
Mình đang bay cùng nhau đồng tâm, vì quê hương quên mình nghỉ tới. 
Cùng noi gương bao đời Tổ Thánh, xua loài xâm lược giữ quê hương. 

Ải Chi Lăng, nghìn năm còn trong lòng dân Việt Nam, ta nguyện giữ vững Ải Chi Lăng.

Ảnh đại diện
Ải Chi Lăng (Chi Lăng Động) - Ngô Nguyễn Trần  Tâm Thơ
Tệp audio
Chuyên mục audio