Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

Hướng dẫn nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4.

Hướng dẫn nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4.

11.jpg22.jpg33.jpg

44.jpg

55.jpg

 

 

VIDEO hướng dẫn nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4: