Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Chính trị

HỘI NÔNG DÂN THỊ TRẤN CHI LĂNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023- 2028

Thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Hội nông dân cấp cơ sở, hướng tới Đại hội Hội nông dân huyện Chi Lăng nhiệm kỳ 2023- 2028. Ngày 22/3/2023, tại nhà Văn hóa thị trấn Chi Lăng, Hội nông dân thị trấn Chi Lăng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023- 2028.

Chính trị

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện Chi Lăng nhiệm kỳ 2020-2025 ( 2021-2026) và nhiệm kỳ 2025-2030( 2026-2031)

Sáng ngày 17/3/2023, huyện ủy huyện Chi Lăng tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến phát hiện, giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện Chi Lăng nhiệm kỳ 2020-2025 ( 2021-2026) và nhiệm kỳ 2025-2030( 2026-2031).

Subscribe to Chính trị