Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Chính trị

Thường trực HĐND huyện giám sát tại xã Bắc Thủy

Sáng ngày 13/9/2021, Thường trực HĐND huyện do đồng chí Long Văn Nhân – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đã tiến hành giám sát việc thực hiện các Nghị quyết số 02 ngày 30/3/2020, Nghị quyết số 04 ngày 03/2/2021, Nghị quyết số 03 ngày 03/2/2021 của HĐND tỉnh Lạng Sơn, và việc chi trả chế độ Tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng tại xã Bắc Thủy

Chính trị

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG BỘ XÃ VẠN LINH

Sáng ngày 09/9/2021, Thường trực Huyện ủy Chi Lăng đã có buổi làm việc tại xã Vạn Linh để kiểm tra kết quả công tác 8 tháng đầu năm, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt trong năm 2021, việc duy trì các tiêu chí Nông thôn mới, và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã.

Subscribe to Chính trị