Skip to main content
An ninh - Quốc phòng

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở tại UBND xã Lâm Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 27/02/2023 của UBND huyện Chi Lăng về bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023. Ngày 28/3/2023, Phòng Tư pháp huyện Chi Lăng phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Chi Lăng, UBND xã Lâm Sơn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở. Với thành phần dự Hội nghị là Lãnh đạo Đảng ủy, Lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo UBMTTQ VN xã và các tổ chức thành viên; cán bộ, công chức xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng các chi hội đoàn thể, Công an viên, thành viên tổ hòa giải ở cơ sở và người có uy tín trên địa bàn xã.

An ninh - Quốc phòng

Tòa án nhân dân huyện Chi Lăng tiếp tục tổ chức phiên tòa trực tuyến

Ngày 22/3/2023, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Chi Lăng mở 02 phiên tòa hình sự xét xử trực tuyến đối với 02 bị cáo phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy tại điểm cầu trung tâm TAND huyện Chi Lăng và tại điểm cầu thành phần Nhà Tạm giữ Công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

An ninh - Quốc phòng

Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Công an – Viện kiểm sát – hạt Kiểm lâm – Thanh tra – Chi cục thuế khu vực 1 - đội QLTT số 4 huyện Chi Lăng trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Chiều ngày 14/3/2023, Công an huyện Chi Lăng tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp liên ngành giữa Công an - Viện kiểm sát nhân dân – Hạt Kiểm Lâm – Thanh tra – Chi cục thuế khu vực 1 - Đội quản lý thị trường số 4 huyện Chi Lăng trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Subscribe to An ninh - Quốc phòng