Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hòa giải ở cơ sở.

Ngày 18/10/2021 Phòng Tư pháp huyện Chi Lăng phối hợp với UBND xã Chi Lăng tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ Hòa giải ở cơ sở cho 95 đại biểu tham dự là các cán bộ, công chức xã, hòa giải viên của các thôn trên địa bàn xã.

Kiểm tra công tác Chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, công tác Lưu trữ văn thư, công tác Thi đua khen thưởng tại xã Vạn Linh

Ngày 16/09, Đoàn kiểm tra của huyện do đồng chí Vi Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn, thực hiện kiểm tra về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, công tác Văn thư, Lưu trữ và công tác Thi đua, Khen thưởng tại UBND xã Vạn Linh.

Subscribe to Định hướng tuyên truyền