Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội nghị tổng kết mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL Tiến Hiếu cho cây Bưởi

Để đánh giá kết quả mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh chăm sóc một số loại cây ăn quả, cây lấy củ và cây hồi trên địa bàn huyện Chi Lăng. Ngày 26/11/2020, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công ty khoáng sản và thương mại Tiến Hiếu tổ chức hội nghị tổng kết mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL Tiến Hiếu cho cây bưởi ở thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng.

Tạo sinh kế cho hộ dân tộc thiểu số nghèo ở Chi Lăng

Những năm qua, huyện Chi Lăng đã thực hiện tốt các chương trình vốn ưu đãi đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Tiêu biểu là chương trình cho vay phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS và miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ DTTS đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017 – 2020 được triển khai qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

Chi Lăng: Tập trung chăm sóc cây na sau thu hoạch

Từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 hằng năm là thời điểm người dân trồng na huyện Chi Lăng bắt đầu thực hiện các biện pháp chăm sóc cây na sau thu hoạch. Việc này nhằm giúp cho cây na phục hồi, phát triển tốt và đảm bảo chất lượng cho vụ sau.

Chi Lăng: Nâng cao giá trị sản phẩm từ chương trình OCOP

Thời gian qua, huyện Chi Lăng đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) nhằm hình thành các vùng sản xuất tập trung, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Sau gần 2 năm triển khai, chương trình đã đạt kết quả bước đầu, Chi Lăng trở thành một trong những huyện có số lượng sản phẩm được chứng nhận, xếp hạng sản phẩm OCOP nhiều nhất tỉnh.

Bánh Khẩu Sli Na: Góp phần nâng cao giá trị quả na Chi Lăng

Nhạy bén với thị trường, những năm qua, Công ty TNHH Chế biến và xuất khẩu Nông lâm sản Lạng Sơn ở thôn Lạng Giai A, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng đã đầu tư sản xuất nhiều sản phẩm đặc trưng của Xứ Lạng, trong đó có bánh khẩu sli na. Từ đó, đáp ứng được nhu cầu thị trường, góp phần tạo đầu ra và nâng cao giá trị nông sản, đặc biệt là quả na trên địa bàn huyện Chi Lăng.

Chi Lăng tập huấn cán bộ công tác xây dựng nông thôn mới năm 2020

Ngày 13/10/2020, Văn phòng điều phối Nông Thôn Mới huyện Chi Lăng phối hợp với văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn mở lớp tập huấn cán bộ công tác xây dựng nông thôn mới năm 2020 cho trên 100 đồng chí là thành viên ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng nông thôn mới và bí thư, trưởng các thôn, thành viên ban phát triển thôn, cán bộ hợp tác xã, chủ trang trại và nông dân tiêu biểu nòng cốt trên địa bàn các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Subscribe to Xây dựng nông thôn mới