Skip to main content
Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nhằm góp phần vào thành công của bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, ngày 20/4/2021 Hội LHPN huyện Chi Lăng đã tổ chức giám sát công tác thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tại xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, do đồng chí Vy Thị Thu Trang- Chủ tịch Hội LHPN huyện Chi Lăng làm trưởng đoàn.

HỘI LHPN HUYỆN CHI LĂNG TRUYỀN THÔNG ĐỀ ÁN 938 CHO 700 EM HỌC SINH VỀ GIÁO DỤC TIỀN HÔN NHÂN

Chiều ngày 19/4/2021, Trường THPT Hòa Bình đã phối hợp với Hội LHPN huyện Chi Lăng tổ chức buổi Truyền thông về giáo dục tiền hôn nhân, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (gọi tắt là Đề án 938) cho 700 em học và giáo viên, nhân viên trường THPT Hòa Bình cùng các đồng chí chuyên viên hội LHPN huyện Chi Lăng, hội viên hội LHPN các xã Hòa Bình, Vạn Linh và Y Tịch.

Subscribe to Hoạt động đảng - đoàn thể