Skip to main content

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Ngày 15/9/2021, Đảng bộ xã Gia Lộc tổ chức khai mạc hội thi Bí thư chi bộ giỏi về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 09, ngày 29/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi năm 2021. Tham gia hội thi có 12 bí thư của 12 chi bộ trên địa bàn xã.

Subscribe to Hoạt động các xã thị trấn