Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Alt text

V/v đề nghị chuyển trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư công trình: Xây dựng, mở rộng Trạm Cảnh sát giao thông Tùng Diễn. (675 /UBND-TTPTQĐ, ngày 11 tháng 8 năm 2017)

                                                 Kính gửi: Công an tỉnh Lạng Sơn.

Thực hiện Quyết định số 359/2007/QĐ-BCA ngày 18/4/2007 của Bộ Công an về việc phê duyệt vị trí trạm CSGT trên tuyến Quốc lộ 1A tại tỉnh Lạng Sơn. UBND tỉnh và UBND huyện đã thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Alt text

V/v Xin ý kiến áp dụng hình thức kỷ luật đối với cán bộ cấp xã (679 /UBND-NV, ngày 14 tháng 8 năm 2017)

       Kính gửi: Thường trực Huyện ủy.

 

Thực hiện Kết luận số 45/KL-TTr ngày 16/5/2017 của Chánh Thanh tra tỉnh Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai và thực hiện thủ tục hành chính về đất đai của UBND huyện Chi Lăng, UBND thị trấn Đồng Mỏ, UBND xã Quang Lang huyện Chi Lăng.

Alt text

“V/v phúc đáp Công văn số 1055/CV-CAĐT ngày 20/7/2017 của Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng” (739/UBND-CAH, ngày 24 tháng 8 năm 2017)

                           Kính gửi: Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn nhận được Công văn số 1055/CV-CAĐT ngày 20/07/2017 của Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng về việc xác minh thủ tục cấp giấy khai sinh cho công dân Lương Văn Đống, sinh ngày 06/3/1990, Quê quán: Xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn;     Hộ khẩu thường trú: Thôn Hiệp Hòa, Ninh Gia, Đức Trọng, Lâm Đồng.

Subscribe to Tài nguyên – Môi trường