Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hạt Kiểm lâm Chi Lăng tăng cường quản lý, bảo vệ rừng

Từ đầu năm đến nay, hạt kiểm lâm huyện Chi Lăng đã tăng cường công tác chỉ đạo, tăng cường cán bộ Kiểm lâm viên địa bàn bám sát địa bàn cơ sở, chủ động tham mưu cho chính quyền các xã, thị trấn thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp. Xây dựng các kế hoạch và tổ chức thực hiện triển khai công tác phòng cháy chữa cháy rừng, phát triển rừng, kiểm tra, kiểm soát lâm sản....

1 (2)_0.jpg

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Chi Lăng tuần tra bảo về rừng.

 

Công tác tuyên truyền xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nên ngay từ đầu năm Hạt đã triển khai, tổ chức tuyên truyền tập trung vào triển khai Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đặc biệt là thông tư số 27 ngày 16/11/2018 về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản; Nghị định 35 ngày 25/4/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

Công tác xử lý vi phạm trong sáu tháng đầu năm 2020 trên địa huyện phát hiện và lập biên bản xử lý 4 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản , tịch thu trên 1,884 m3 gỗ tròn thông thường; tịch thu 2 máy chiếc máy cưa. Sử phạt hành chính trên 55 triệu đồng; thu nộp ngân sách nhà nước trên 59 triệu đồng.

                                               Thanh Hà: Trung tâm VHTT & TT Chi Lăng