Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2021 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

Sáng ngày 12/1/2022, Hội cựu chiến binh huyện Chi Lăng tổng kết công tác Hội năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Long Văn Nhân - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể của huyện.

 

1_47.JPG

Đồng chí Long Văn Nhân - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu tại Hội nghị.
          Năm 2021 các cấp hội cơ sở huyện đã tích cực triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, vận động các thế hệ Cựu chiến binh và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Phối hợp tham gia tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các cấp hội cơ sở luôn chủ động phối hợp với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; quên góp ủng hộ các nhu yếu phẩm cho khu cách ly với tổng trị giá trên 36  triệu đồng; ủng hộ chương trình "Hỗ trợ triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào Miền Nam" và Hội cựu chiến binh vượt qua đại dịch Covid-19 được 20.400 nghìn đồng; vận động các hội viện tích cực tham gia hướng ứng phong trào "Cựu chiến binh  gương mẫu", "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi", theo đó mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Hội đều đạt và vượt mức kế hoạch đã đề ra như: có 430 mô hình kinh tế hộ gia đình của các hộ viên cho thu nhập từ 100 triệu đến 200 triệu đồng. Trong công tác xây dựng phát triển tổ chức Hội trong năm đã kết nạp được 97 hội viên mới, đến nay Hội cựu chiến binh huyện có 20 hội cơ sở, 3 tổ chức hội khối 487 và 116 chỉ hội cơ sở trên tổng số 3.305 hội viên, có 837 đồng chí là Đảng viên chiếm tỉ lệ 23,5%. Trong thời gian tới các đơn vị cơ sở Hội tiếp tục khảo sát, nắm chắc số lượng Cựu chiến binh, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ trở về địa phương chưa vào hội để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng học tập Điều lệ Hội để phát triển hội viên mới. Theo đó Hội cựu chiến binh tỉnh khen tặng 2 tập thể, một cá nhân, Hội cựu chiến binh huyện tặng giấy khen cho 17 tập thể Hội cơ sở và 15 cá nhân.

2_52.JPG

Các cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị.

 

          Sau khi Hội nghị tổ chức  thảo luận, lắng nghe các ý kiến, đóng góp, bổ xung xây dựng vào báo cáo dự thảo tổng kết năm và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Huyện ủy, Hội nghị đã thực hiện kí giao ước phong trào thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu năm 2021" và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022; tiếp tục quán triệt, học tập triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết của các cấp Hội. Tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia và kế hoạch phát triển kinh tế _ xã hội của địa phương; tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động giúp đỡ Cựu chiến binh phát triển kinh tế, xóa nhà dột nát, giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

                                                                                                     Vi Thanh Cương

The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1042 of core/modules/system/system.module).