Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VÀ TRIỂN KHAI LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ

Để nâng cao kỹ năng tuyên truyền giáo dục pháp luật cho đội ngũ công chức chuyên môn và cán bộ đoàn thể chính trị cấp xã, phường, thị trấn, qua đó góp phần  thực hiện tốt các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Ngày 28/9/2023, tại Hội trường UBND huyện Chi Lăng. UBND huyện Chi Lăng đã phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền pháp luật và triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở cho đội ngũ cán bộ công chức, thành viên các đoàn thể chính trị các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chi Lăng. Đồng chí Vi Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng đến dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

hoi nghi hoa giai.jpg

          Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật những năm qua trên địa bàn huyện Chi Lăng, đồng chí khẳng định việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã góp phần giúp nhân dân ngày càng hiểu rõ và chấp hành nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, từ đó tích cực xây dựng cộng đồng dân cư luôn đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế. Để Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở thực sự đi vào cuộc sống, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện nêu rõ mục đích ý nghĩa và tầm quan trọng của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, từ đó quán triệt các thành viên tham dự hội nghị phát huy tinh thần, ý thức, trách nhiệm của bản thân, chú ý tiếp thu hướng dẫn nhằm bổ sung kỹ năng trong công tác tuyên truyền pháp luật nói chung, triển khai luật thực hiện dân chủ ở cơ sở đến với cuộc sống một cách nhanh nhất, cụ thể và đúng đắn nhất.

          Bằng việc trình chiếu những hình ảnh minh họa những tình huống, tình tiết và vấn đề thực tế xảy ra trong cuộc sống. Ngay tại hội nghị, báo cáo viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý – Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã giới thiệu, hướng dẫn các thành viên tham dự hội nghị chuyên đề: Nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật và kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật thông qua giải quyết một số tình huống điển hình trong thực tiễn;

          Cũng tại hội nghị, báo cáo viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý đã giới thiệu, phổ biến luật thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm 6 chương và 91 điều. Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở được ban hành nhằm khẳng định quyền và trách nhiệm làm chủ, quyền bình đẳng  của các tổ chức, tập thể và của công dân. Theo đó các thông tin của cơ quan, đơn vị, của địa phương (trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước) đều phải công khai, minh bạch, nhân dân đều có quyền được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư của cộng đồng, của cơ quan, đơn vị thông qua các Ban Thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Các ý kiến, kiến nghị của nhân dân sẽ được Công đoàn và UBMTTQVN các cấp tiếp nhận và phản ánh đến những cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giải quyết theo Luật định./.

Gia Lượng