Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị cán bộ công chức Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tư pháp.

Sáng ngày 22/1/2022, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tu pháp phối hợp với Công đoàn cơ sở các đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Vi Nông Trường – Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức người lao động Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tư pháp huyện.

 

1_864.jpg

Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022 Văn phòng HĐND và UBND huyện, phòng Tư pháp huyện.

Năm 2021, Văn phòng HĐND và UBND huyện đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt chức năng tham mưu, tổng hợp, phục vụ kịp thời hoạt động của thường trực HĐND - UBND huyện. Cán bộ, công chức trong cơ quan tích cực tham gia các phong trào thi đua, đổi mới tác phong, lề lối làm việc; chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; gương mẫu thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; có ý thức xây dựng cơ quan, phát huy tốt tinh thần đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Vận hành tốt phần mềm quản lý văn bản điện tử, kết hợp với ứng dụng chữ ký số chuyên dùng khi phát hành văn bản điện tử; tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân được thuận lợi, nhanh chóng; thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính; niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ các thủ tục hành chính; điều hành tốt hoạt động của Ban tiếp công dân, phối hợp giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo của người dân. 4 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 được UBND huyện phê duyệt đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phòng Tư pháp huyện năm 2021 làm tốt công tác kiểm tra, rà soát hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tiếp cận pháp luật. Công đoàn cơ sở thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022, trao Bằng khen, giấy khen của cấp trên cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Đinh Dương