Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị phát động sản xuất na và các sản phẩm chủ lực thị trấn Đồng Mỏ năm 2020

Ngày 16/6/2020, UBND thị trấn Đồng Mỏ đã tổ chức hội nghị Phát động sản xuất Na và các sản phẩm chủ lực thị trấn Đồng Mỏ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đồng Mỏ; đồng chí Lương Thành Chung, Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện Chi Lăng, cùng lãnh đạo UBND thị trấn, các ban ngành, đoàn thể và các hộ sản xuất Na trên địa bàn thị trấn Đồng Mỏ.

 

1_82.jpg

 

Hội nghị phát động sản xuất na và các sản phẩm chủ lực thị trấn Đồng Mỏ năm 2020

 

Năm 2019, sau khi sáp nhập xã Quang Lang vào thị trấn Đồng Mỏ, hiện nay thị trấn có tổng diện tích tự nhiên trên 35km2 . Dưới sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền thị trấn, sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh với các sản phẩm chủ lực nhưu: Na, bưởi, ớt và các loại rau màu…Trong đó, diện tích trồng Na là trên 427 ha; diện tích trồng Na an toàn được giữ vững và tăng thêm, thu hoạch hàng năm ước đạt trên 1.395 tấn, đem lại hiệu quả kinh tế trên 65 tỷ đồng. Trong năm 2020, thị trấn Đồng Mỏ tiếp tục tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật đẩy mạnh thâm canh, rải vụ, sản xuất na an toàn; quy hoạch tăng thêm 20 ha na và 10ha bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP. Thực hiện hỗ trợ tem nhãn, bao bì cho các hộ sản xuất, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm …

 

2_31.jpg

 

Du khách tham quan vườn Na Lũng Than thị trấn Đồng Mỏ tại ngày hội na 2019.

 

Việc tổ chức phát động sản xuất na an toàn và các sản phẩm chủ lực năm 2020, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các hộ sản xuất na và nông nghiệp tốt thị trấn Đồng Mỏ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, tạo sản phẩm nông nghiệp sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao uy tín nhãn hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm nông nghiệp huyện Chi Lăng.

Nông Ngân- Trung tâm VHTT&TT Chi Lăng