Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ

Sáng 15/11, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 267 điểm cầu với sự tham gia của hơn 10.300 đại biểu trong toàn tỉnh. Dự Hội nghị tại điểm cầu UBND huyện Chi Lăng có đồng chí Trần Thanh Nhàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Long Văn Nhân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo các cơ quan, phòng ban của huyện.

 

TRUYEN THANH 6.11.2023.00_03_51_48.Still016.jpg

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Chi Lăng

 

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 116 và Đề án 08 ngày 4/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Chỉ tiêu Nghị quyết xác định: Phấn đấu tỷ lệ bình quân cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi đối với cấp tỉnh, cấp huyện và dưới 35 tuổi đối với cấp xã) đến năm 2025 tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đạt 10% trở lên, cấp ủy cấp huyện 20% trở lên, cấp ủy cấp xã 25% trở lên và đến năm 2030 chỉ tiêu cấp tỉnh và cấp huyện tăng thêm 5%, duy trì tỷ lệ cấp xã; phấn đấu bổ nhiệm cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2025 đạt tỷ lệ 10% trở lên, đến năm 2030 đạt 15% trở lên trong tổng số cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý…; luân chuyển đến năm 2025 đạt từ 10% cán bộ và đến năm 2030 đạt từ 10 – 15% cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giữa các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh; giữa tỉnh và huyện, thành phố; giữa các huyện, thành phố với nhau v.v…

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Nghị quyết, Đề án cũng đề ra 8 nhóm giải pháp, nhiệm vụ cụ thể như: đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu; quán triệt, triển khai, cụ thể hóa, hoàn thiện, đồng bộ, thống nhất các nghị quyết, quy định về công tác cán bộ; thực hiện đồng bộ các khâu trong đó tập trung thực hiện một số giải pháp đột phá trong công tác cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là người đứng đầu có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; xây dựng cơ quan tham mưu và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định: Đây là Nghị quyết, Đề án về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lần đầu tiên được phổ biến, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp xã, diễn ra trong bối cảnh Trung ương và tỉnh đang nỗ lực tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, tinh gọn tổ chức bộ máy và xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

BT.jpg

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị

 

Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị cần xác định rõ đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tập trung quán triệt sâu sắc những quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy; phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết, Đề án; nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm và hành động của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và cánh tay nối dài dưới cơ sở.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phát huy vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, khắc phục tình trạng thụ động hoặc thoái thác trách nhiệm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý cán bộ, đồng thời phát huy vai trò của chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng, cụ thể là công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của tỉnh. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết, Đề án nhất là nhiệm vụ, giải pháp đột phá để chủ động xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể và đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Cùng đó, tăng cường sự giám sát của Nhân dân về quá trình triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của tỉnh; đồng thời tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra ở các cấp, các ngành, các đơn vị để kịp thời đánh giá, xác định những giải pháp còn phù hợp cần duy trì, thúc đẩy hoặc thay thế những giải pháp lạc hậu, không phù hợp với thực tiễn.

Đồng chí nêu rõ, sau hội nghị này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu kế hoạch thực hiện Nghị quyết 116, triển khai thực hiện các nội dung về công tác cán bộ thường xuyên bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết và Đề án, đồng thời tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các nội dung của Nghị quyết, Đề án và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định.

Văn Thiện - Trung tâm VHTT&TT