Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị

Sáng 18/5, tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, được kết nối từ trung ương đến các điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

 

Screenshot 2022-05-19 160323.jpg

 

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Chi Lăng

 

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Chi Lăng có đồng chí Trần Thanh Nhàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chi Lăng; đồng chí Long Văn Nhân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Vi Nông Trường, Phó Bí thư  Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các chi đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Nghị quyết số 06 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định mục tiêu tổng quát: “Đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hoá, phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới, hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực và thế giới. Thể chế, chính sách về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững cơ bản được hoàn thiện. Kết cấu hạ tầng của đô thị, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu được xây dựng và phát triển đồng bộ, hiện đại. Kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững. Chất lượng sống tại đô thị ở mức cao, bảo đảm đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho cư dân đô thị. Phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy”.

Việc ban hành Nghị quyết số 06 là hết sức cần thiết vì trong quá trình phát triển đô thị ở nước ta đã có một số chủ trương, đường lối về đô thị hóa và phát triển đô thị được nêu trong văn kiện của các kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng. Tuy nhiên cho đến trước khi ban hành Nghị quyết 06, Đảng ta vẫn chưa có nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực này. Nghị quyết 06 được ban hành sẽ định hướng, là kim chỉ nam để thể chế hóa các quy định pháp luật nhằm tiếp tục phát triển đô thị Việt Nam có hiệu quả hơn trong thời gian tới. Việc ban hành Nghị quyết 06 cũng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng nêu trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, đô thị hóa và phát triển đô thị cùng với công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là những động lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Tại hội nghị, đại biểu của các bộ, ngành, địa phương đã nêu 12 ý kiến tham luận, thảo luận nhằm làm sâu sắc hơn các vấn đề liên quan đến quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam; việc triển khai thực hiện nghị quyết.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị: Các cấp, ngành, địa phương cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, thống nhất trong từng hành động, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của mỗi đơn vị. Cùng với đó, cần đổi mới phương pháp, tư duy thực hiện nghị quyết, kết hợp tổng hợp nhiều biện pháp khác nhau; tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, ban hành cơ chế chính sách có tính vượt trội để phát triển đô thị nhanh, hiệu quả; phân cấp phân quyền, có sự chỉ đạo quản lý thống nhất từ trung ương, đến địa phương…

Đồng chí tin tưởng rằng với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân thì Nghị quyết 06 sẽ sớm đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Văn Thiện - Trung tâm VHTT&TT Chi Lăng