Skip to main content
Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TXCT ĐỂ NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2021-2026 VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

Ngày 28/4/2021, Tại hội trường Huyện Uỷ Chi Lăng, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chi Lăng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026, gặp gỡ tiếp xúc với cử tri thực hiện quyền vận động bầu cử. Dự hội nghị có các đồng chí: Long Văn Nhân, Phó Bí thư thường trực Huyện Ủy; Vi Nông Trường, Phó BTHU, Chủ tịch UBND huyện; Ngô Quang Trung, UV BTV, Phó CT HĐND huyện; đồn chí Vi Công Hậu, UVBTV, Trưởng ban Dân vận- Chủ tịch UBMTTQ huyện. Đại diện UBBC huyện, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ huyện. các ứng của viên đại biểu HĐND, Lãnh đạo Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện;Chủ tịch Ủy ban MTTQVN các xã, thị trấn.

 

1_416.jpg

 

 

Toàn cảnh hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026

 

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Vi Nông Trường đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2021 – 2026. Với mục đích tạo điều kiện cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh, huyện gặp gỡ tiếp xúc với cử tri và báo cáo với cử tri dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Để cử tri tiếp xúc với những người ứng cử, hiểu rõ hơn về người ứng cử, trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn, bầu những người tiêu biểu nhất làm đại biểu QH khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh, huyện.

 

Tại hội nghị, đồng chí Vi Công Hậu, Chủ tịch UBMTTQVN huyện đã thông báo dự thảo kế hoạch và lịch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gặp gỡ, tiếp xúc, thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định. Việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng đúng pháp luật. Mỗi ứng cử viên đại biểu QH phải được tiếp xúc cử tri để thực hiện quyền vận động bầu cử ít nhất 10 cuộc; mỗi ứng của viên đại biểu HĐND tỉnh ít nhất là 5 cuộc và mỗi ứng của viên đại biểu HĐND huyện ít nhất là 3 cuộc.

 

Tại hội nghị, những người ứng cử sẽ báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm ĐBQH hoặc đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện; nghe cử tri nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng của mình; phát biểu cảm tưởng, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và trao đổi, trả lời những vấn đề cử tri nêu ra đối với mình (nếu có). Hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu QH khoá XV, công tác vận động, tổ chức tiếp xúc cử tri sẽ được tổ chức 2 cuộc. Tại trung tâm huyện và tại xã Bằng Mạc trong ngày 13/5/2021. Hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, căn cứ số lượng cử tri và tình hình thực tế của địa phương các ứng cử viên HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 5 cuộc tại các đơn vị. Hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 căn cứ vào số lượng người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện ở khu vực bỏ phiếu của xã, thị trấn, ở các khu dân cư các ứng cử viên cấp huyện tiếp xức cử tri ít nhất 3 cuộc. Theo đó, thời gian tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử diễn ra trong thời gian từ ngày 13/5/2021 đến ngày 15/5/2021./.

Nông Ngân- Trung tâm VHTT&TT Chi Lăng