Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội thảo các phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Chi Lăng thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chiều ngày 20/6/2022, UBND huyện Chi Lăng đã có buổi làm việc với sở kế hoạch và đầu tư tỉnh về các phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện, thành phố và nội dung quy hoạch tỉnh. Dự buổi làm việc có đồng chí Công- Phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh; đồng chí Phùng Văn Nghĩa- Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí lãnh đạo một số các cơ quan ban ngành của huyện.

 

1_1083.jpg

 

Hội thảo các phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Chi Lăng  thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

Tại buổi hội thảo, các đồng chí đã được nghe các đơn vị tư vấn báo cáo phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện Chi Lăng thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; các giải pháp chủ yếu thực hiện quy hoạch. Huyện Chi Lăng phấn đấu năm 2030 và những năm tiếp theo, kinh tế phát triển theo hướng nhanh bền vững, ưu tiên các dịch vụ, công nghiệp nông nghiệp gắn với phát triển nông thôn mới, bảo vệ, cải thiện nôi trường và thích ứng tốt đối với biến đổi khí hậu, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguốn lực và yếu tố con người để xây dựng Chi Lăng trở thành huyện có kết cấu kinh tế, hạ tầng đồng bộ; cơ cấu lao động chuyển đổi theo hướng tích cực, thực hiện tốt đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững, đảm bảo quốc phòng an ninh. Về đầu tư phát triển đô thị hạt nhân là thị trấn Đồng Mỏ; các đô thị vệ tinh là thị trấn trung tâm các vùng kinh tế trọng điểm của huyện: thị trấn Đồng Mỏ và thị trấn Chi Lăng. Phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của huyện; khai thác hợp lý, hiệu quả các nguồn lực cho phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề để công nghiệp trở thành nền tảng hỗ trợ và thúc đẩy mạnh mẽ các ngành và thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện. Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021- 2030 trên 10%/năm. Về Chất lượng môi trường được bảo vệ, nâng cao; 100% người dân được sử dụng nước sạch; 100% các xã có bãi chôn lấp rác thải tập trung đảm bảo 100 % chất thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường; có hệ thống xử lý nước thải tại khu công nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định; 100 % các xã có nghĩa trang nhân dân hợp vệ sinh và cảnh quan môi trường.

 

Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng huyện Chi Lăng trở thành một trong những huyện phát triển nhanh toàn diện và bền vững của tỉnh. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kêt các dân tộc; huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội; thực hiện có hiệu quả chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, áp dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, sản xuất theo hướng nông nghiệp tốt, an toàn thực phẩm, quy hoạch và tổ chức thực hiện các vùng sản xuất tập trung chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh phát triển loại hình họp tác xã, tổ họp tác sản xuất nông nghiệp, tiếp tục tăng cường phát huy hiệu quả các mô hình hợp tác liên kết bao tiêu sản phẩm, nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất hiệu quả; đẩy mạnh triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), triển khai có hiệu quả Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đào tạo nghề nông thôn; làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, công tác xóa đói, giảm nghèo, chính sách dân tộc, an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; Tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường, làm tốt công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảo vệ môi trường; Tăng cường công tác thu, quản lý chi ngân sách, quản lý vốn đầu tư, thực hành tiết kiệm trong hoạt động đầu tư; đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo nguồn lực đầu tư cho phát triển đô thị, điểm dân cư nông thôn; Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động điều hành của các cơ quan nhà nước; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở; tiếp tục tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ, từng bước phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng hiện đại hóa; tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông; triển khai thực hiện Đề án “Phát triển du lịch huyện Chi Lăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” có kết quả rõ nét; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá địa danh, sản vật đặc trưng và lịch sử truyền thống quê hương Chi Lăng; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Thanh Hà