Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội thảo góp ý vào bảo thảo cuốn “Lịch sử truyền thống Công đoàn huyện Chi Lăng giai đoạn 1979-2019”

Ngày 11/9/2020, Liên đoàn Lao động huyện Chi Lăng đã tổ chức Hội thảo góp ý vào bản thảo cuốn “Lịch sử truyền thống Công đoàn huyện Chi Lăng” giai đoạn 1979-2019. Dự và chỉ đạo tại Hội thảo có đồng chí  Lương Chí Công, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đồng chí Trưởng Ban chính sách pháp luật và quan hệ lao động và Ban Tuyên giáo, Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh. Về phía huyện Chi Lăng có đồng chí Lô Minh Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Các đồng chí nguyên lãnh đạo, chuyên viên LĐLĐ huyện qua các thời kỳ và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện khóa VIII nhiệm kỳ 2018-2023.

 

1_146.jpg

Toàn cảnh Hội thảo góp ý vào bảo thảo cuốn “Lịch sử truyền thống Công đoàn huyện Chi Lăng giai đoạn 1979-2019”

 

Cuốn “Lịch sử truyền thống Công đoàn huyện Chi Lăng” giai đoạn 1979-2019 giới thiệu những nét cơ bản về lịch sử, truyền thống của đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động và tổ chức Công đoàn huyện Chi Lăng qua các chặng đường lịch sử. Tinh thần khắc phục khó khăn, gian khổ, dũng cảm, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động huyện nhà trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau 40 năm xây dựng và trưởng thành.

2_59.jpg

Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào bản thảo cuốn “Lịch sử truyền thống Công đoàn huyện Chi Lăng giai đoạn 1979-2019”

 

Tại hội thảo, phần lớn các ý kiến đóng góp đề nhất trí và thống nhất cao về kết cấu bản thảo, nội dung cơ bản của các chương, tính khoa học, chân thực và chính xác của các sự kiện, nhân vật lịch sử đã nêu trong  bản thảo. Tuy nhiên, các ý kiến cũng chỉ ra một số tồn tại như của cuốn sách như: phương pháp trình bày cần logic hơn bằng cách đánh số thứ tự một cách hợp lý, cần xem xét kỹ lưỡng thời gian, địa điểm tổ chức và số lượng Ban Chấp hành của mỗi kỳ Đại hội, đưa hình ảnh của lãnh đạo mỗi thời kỳ vào nội dung cuốn sách thay vì để riêng ra như trong bản thảo, thêm ảnh các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh về thăm LĐLĐ huyện qua các thời kỳ….

Các ý kiến tại Hội thảo sẽ là định hướng cho công tác biên soạn, xuất bản, tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Công đoàn huyện Chi Lăng sau 40 năm thành lập và phát triển.

Đinh Dương - Trung tâm VHTT-TT Chi Lăng