Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công bố các điều chỉnh quy hoạch xây dựng

 

Để có cơ sở pháp lý cho công tác quản lý xây dựng đô thị, cấp phép xây dựng các dự án, nhà ở hộ gia đình và để tạo tiền đề kêu gọi đầu tư, ngày 28/11/2019, tại thị trấn Đồng Mỏ, UBND huyện Chi Lăng phối hợp cùng UBND thị trấn Đồng Mỏ, UBND xã Quang Lang và Công ty Cổ phần May – Diêm Sài Gòn tổ chức lễ công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỷ lệ 1/500. Dự và chỉ đạo tại buổi lễ có đồng chí Vi Nông Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo một số cơ quan, phòng ban của huyện. Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các ban ngành, đoàn thể, đại diện các thôn, khu phố và đại diện một hộ gia đình nằm trong khu vực quy hoach của thị trấn Đồng Mỏ và xã Quang Lang.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Vi Nông Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Trong những năm qua, kinh tế của huyện có những bước phát triển rõ nét, đặc biệt là địa bàn 2 thị trấn Đồng Mỏ và Chi Lăng. Bộ mặt đô thị có nhiều đổi mới khởi sắc. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng không theo kịp với sự phát triển kinh tế đó, đặc biệt là quỹ đất để xây dựng các công trình, nhà ở đã gần như cạn kiệt. Do vậy, sau một thời gian nghiên cứu, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy quyết định mở rộng thị trấn Đồng Mỏ ra phía Đông. Việc quy hoạch mở rộng thị trấn Đồng Mỏ ra phía Đông rất cần sự tham gia góp ý của các nhà khoa học, các cá nhân, tổ chức và nhân dân, do vậy đồng chí đề nghị UBND thị trấn Đồng Mỏ và xã Quang Lang tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về lợi ích, ý nghĩa của việc quy hoạch khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan, phòng ban, căn cứ chức năng nhiệm vụ, hướng dẫn các xã, thị trấn công bố công khai quy hoạch tại các vị trí thuận lợi để người dân được biết.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo công ty cổ phần tư vấn xây dựng Lạng Sơn triển khai các nội dung Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị phía ĐÔng thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500.  Đồ án sẽ được niêm yết công khai tại UBND xã Quang Lang và thị trấn Đồng Mỏ trong 30 ngày để nhân dân theo dõi và đóng góp ý kiến.

Cũng tại buổi lễ, công ty cổ phần kiến trúc, đầu tư và thương mại Việt Nam đã triển khai các nội dung của Dự thảo Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới hai bên đường Quốc lộ 1A phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ. Dự thảo cũng sẽ được niêm yết công khai tại UBND thị trấn Đồng Mỏ và xã Quang Lang trong 30 ngày để nhân dân theo dõi và đóng góp ý kiến.

 

 

Tại thị trấn Chi Lăng, UBND thị trấn Chi Lăng tổ chức công bố điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỷ lệ 1/5000. Dự và chỉ đạo tại buổi lễ có đồng chí Vi Nông Trường, Phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo một số cơ quan, phòng ban của huyện. Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các cơ quan, đoàn thể và trưởng các thôn trên địa bàn thị trấn Chi Lăng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Vi Nông Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng nêu rõ mục đích của việc công bố đồ án quy hoạch là để phục vụ lợi ích của nhân dân, công khai quy hoạch sử dụng đất, tránh tình trạng quy hoạch treo. Do đó, đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền thị trấn Chi Lăng công khai bản đồ quy hoạch tại những vị trí thích hợp và tuyên truyền, phổ biến để người dân nắm được. Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan, phòng ban chuyên môn của huyện, căn cứ và chức năng nhiệm vụ, phối hợp, hướng dẫn thị trấn Chi Lăng triển khai thực hiện truyên truyền tới người dân, đồng thời tổ chức quảng bá, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp đồng bành dựa trên quy hoạch đã công bố.

Tại lễ công bố, ông Hoàng Trung Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Quy hoạch xây dựng Lạng Sơn đã triển khai các nội nung của đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng tỷ lệ 1/5000. Đồ án được đặt tại các vị trí công cộng để người dân theo dõi và thực hiện.

Đinh Dương