Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Triển khai nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn

Chiều ngày 23/12/2019, UBND huyện Chi Lăng tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Chi Lăng. Đến dự có đồng chí Trần Thị Sơn Thùy, Phó Ban Pháp chế, HĐND tỉnh; Đồng chí Hoàng Minh Trường, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Đinh Hữu Học, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ Ban MTTQ, các phòng, ban của huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ các xã, thị trấn.

 

1.jpg

 

Hội nghị triển khai Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Chi Lăng.

 

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe lãnh đạo UBND huyện công bố nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị trấn Đồng Mỏ. Theo đó, nhập toàn bộ 30,88 km2 diện tích tự nhiên, 7.429 người của xã Quang Lang vào thị trấn Đồng Mỏ. Sau khi nhập, thị trấn Đồng Mỏ có 35,64 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 14.275 người. Sau khi sắp xếp, huyện Chi Lăng có 20 đơn vị hành chính cấp xã gồm 18 xã và 02 thị trấn. Lãnh đạo Ban Tổ chức huyện ủy công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Thị trấn Đồng Mỏ và lãnh đạo thường trực HĐND; triển khai kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyện về triển khai nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn và công bố Nghị quyết chỉ định danh sách đại biểu HĐND; chỉ định triệu tập viên.

 

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đinh Hữu Học, Chủ tịch UBND huyện đã chúc mừng việc sáp nhập xã Quang Lang vào thị trấn Đồng Mỏ. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan đơn vị trên địa bàn cùng toàn thể nhân dân đoàn kết, đồng lòng chung tay cùng thị trấn Đồng Mỏ xây dựng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

 

                                  Thanh Hà: Trung tâm VHTT & TT Chi Lăng