Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra quy trình bình xét và đề nghị tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa xã Bằng Mạc năm 2020

Ngày 10/09/2021, tại UBND xã Bằng Mạc, Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Chi Lăng đã thực hiện kiểm tra kết quả xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa xã Bằng Mạc năm 2020. Tham gia đoàn kiểm tra có Đồng chí: Vi Quang Trung Phó Chủ tịch UBND huyện,Trưởng Ban chỉ đạo. Phó ban thường trực ban chỉ đạo.  Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Đại diện phòng Nội vụ huyện. Chuyên viên phòng Văn hóa,Thông tin phụ trách phong trào huyện. Và Lãnh đạo UBND, Chủ tịch UBMTTQ, cán bộ Văn hóa - xã hội, cán bộ phụ trách thi đua khen thưởng, đại diện 8/8 khu dân cư của xã Bằng Mạc.

 

1_724.jpg

Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Chi Lăng kiểm tra cơ sở vật chất Nhà văn hóa thôn Nà Canh, xã Bằng Mạc

 

Trong chương trình làm việc, Ban chỉ đạo huyện đã đi kiểm tra thực tế một số khu dân cư và nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã. Tiếp đó lãnh đạo xã Bằng Mạc đã báo cáo về quy trình xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa năm 2020... theo đó trong năm 2020 xã có 5 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa gồm các thôn: Làng Khoác, Đồng Chùa, Nà Canh, Nà Pe và Đông Quan. Còn 3 thôn chưa đạt khu dân cư văn hóa gồm các thôn: Khòn Nưa, Khau Tao, Nà Mó, do có xảy ra các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, trong địa bàn thôn.

Sau khi nghe kết quả báo cáo và kiểm tra trực tiếp các biểu đang kí, tự đánh giá, tại UBND xã Bằng Mạc chấm điểm. Các tài liệu minh chứng chấm điểm 8/8 Khu dân cư.... Đồng chí: Vi Quang Trung Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, khách quan trong công tác thực hiện quy trình bình xét và đề nghị tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa năm 2020 của UBND xã. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện  đề nghị UBND xã  tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ: giảm tỉ lệ hộ nghèo, tăng thu nhập bình quân đầu người, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh. Tăng cường giữ  gìn an ninh, trật tự trên địa bàn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân.

Thanh Cương