Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh,

Chiều 15/11, Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2023; kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 tại huyện Chi Lăng. Do Đồng chí Phạm Hùng Trường, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh – Tổ trưởng Tổ Công tác chủ trì buổi kiểm tra. Dự làm việc với đoàn công tác của tỉnh có đồng chí Vi Nông Trường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ Tịch UBND huyện Chi Lăng.

kiem tra viec thuc hien ket luan cua ubnd tinh.jpg

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi kiểm tra, đại diện UBND huyện Chi Lăng đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao trong gần 11 tháng đầu năm 2023.

Tính đến ngày 12/11/2023, UBND huyện Chi Lăng nhận được 9 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao. UBND huyện Chi Lăng đã thực hiện hoàn thành 8 nhiệm vụ đúng thời hạn, còn 1 nhiệm vụ đang thực hiện (còn thời hạn thực hiện).Trong đó, về thực hiện nhiệm vụ giao thu, chi ngân sách năm 2023 là 46,4 tỷ đồng. Đến nay, huyện Chi Lăng đã thu được hơn 54,8 tỷ đồng, đạt 118,15% kế hoạch giao; nhiệm vụ giao phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, tính đến hết ngày 30/10/2023, đã thực hiện giải ngân được hơn 126 tỷ đồng, đạt 46,1% trên tổng kế hoạch vốn được giao; thực hiện nhiệm vụ phát triển giao thông nông thôn đến thời điểm hiện tại cũng đã đạt 98% kế hoạch được giao; nhiệm vụ phát triển sản xuất lâm nghiệp được giao năm 2023 là 10.278 ha, đến hiện tại đã hoàn thành kế hoạch được giao;…

Đối với nhiệm vụ thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện, đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử đạt 100%; 100% các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã và thị trấn sử dụng chữ ký số ban hành văn bản điện tử; việc nâng cao các chỉ số (chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, chỉ số cải cách hành chính) năm 2023 đã được UBND huyện quan tâm chỉ đạo các cấp trực thuộc có thẩm quyền triển khai nghiêm túc.Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng… đã được UBND huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm túc, đảm bảo đúng luật, đúng quy trình.Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện một số nhiệm vụ, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao của huyện Chi Lăng gặp một số khó khăn, hạn chế như: kết quả thu tiền sử dụng đất chưa đạt kế hoạch đề ra; công tác giải ngân vốn đầu tư công chưa được kịp thời; vẫn còn có cán bộ công chức vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính; thời gian giải quyết một số đơn kiến nghị, phản ánh kéo dài;…

Tại buổi kiểm tra, các thành viên Tổ Công tác đã làm rõ một số nội dung về công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo huyện Chi Lăng trong việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Trong đó chỉ ra một số hạn chế của UBND huyện Chi Lăng trong thực hiện nhiệm vụ thực hiện chỉ tiêu kinh tế – xã hội, việc thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính,… của huyện Chi Lăng trong thời gian qua.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Tổ trưởng Tổ Công tác đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của UBND huyện Chi Lăng trong thực hiện các nhiệm vụ của UBND tỉnh, của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao.Đồng thời đề nghị lãnh đạo UBND huyện Chi Lăng tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, khắc phục những tồn tại, hạn chế mà các thành viên Tổ Công tác đã chỉ ra tại buổi kiểm tra để thực hiện có chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2023. Trong đó, hai tháng cuối năm 2023, lãnh đạo UBND huyện Chi Lăng cần tiếp tục chỉ đạo rà soát lại toàn bộ những nhiệm vụ thực hiện của năm 2023, xem xét tiến độ thực hiện để kịp thời chỉ đạo. Đặc biệt là tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tập trung giải quyết kiến nghị của các tổ chức, cá nhân nhanh chóng, kịp thời; quan tâm nâng cao chất lượng công tác chuyên môn của các phòng, ban, các xã, thị trấn; quan tâm, đăng tải đầy đủ, kịp thời các thông tin, chỉ đạo điều hành, hướng dẫn, chế độ, chính sách… của UBND huyện trên trang thông tin điện tử của huyện; chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số (chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, chỉ số cải cách hành chính);…

Về một số kiến nghị của UBND huyện Chi Lăng đối với UBND tỉnh tại buổi kiểm tra, Tổ Công tác tiếp thu và sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

Thanh Cương