Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Chi Lăng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 17/7/2020, HĐND huyện Chi Lăng tổ chức kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự kỳ họp có đồng chí Đinh Hữu Học, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Long Văn Nhân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện; Các đồng chí là đại biểu HĐND huyện; Lãnh đạo các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Theo đó, các đại biểu HĐND huyện đã thảo luận thông qua chương trình kỳ họp. Thực hiện miễn nhiệm Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với ông Lương Trùng Khánh và bầu bổ sung chức vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện đối với ông Lương Văn Vịnh; Cho thôi làm Đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Hoàng Minh Trường; Miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lê Đăng Khoa và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Cao Thái Hà, Khổng Văn Mạnh và bà Hoàng Thị Minh Hồng.

 

 

TOAN CANH KY HOP.PNG

 

 

Toàn cảnh kỳ họp

 

 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe các Báo cáo, Tờ trình của UBND  huyện và các cơ quan hữu quan về: Tình hình, kết quả thực hiện  các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vị trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri đã được HĐND huyện tổng hợp báo cáo sau kỳ họp thứ 12 và trước kỳ họp thứ 13 HĐND huyện; Tờ trình của UBND huyện về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện năm 2019; Công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng  cuối năm 2020; Công tác Tòa án 6 tháng đầu năm, nhiệm  vụ 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về: Tình hình và kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2020; Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện năm 2019. Thông báo của UBMTTQ Việt Nam huyện về công tác tham gia xây dựng chính  quyền và những ý kiến, kiến nghị của MTTQ và các tổ chức đoàn thể đối với HĐND và UBND huyện. Báo cáo của HĐND huyện về kết quả hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2019. Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về chương trình giám sát của HĐND huyện  năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện gặp không ít khó khăn, nhưng cấp ủy chính quyền các cấp đã có nhiều cố gắng, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cùng sự nỗ lực cố gắng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Do đó, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục được duy trì.  Sản xuất nông lâm nghiệp cơ bản đạt tiến độ theo kế hoạch: Tổng diện tích gieo trồng các loại cây ước đạt trên 5.543ha, đạt 100,2% kế hoạch; Tổng sản lượng lương thực ước đạt trên 15.300 tấn, đạt 95,5% kế hoạch, bằng 95,2% so với cùng kỳ, đã thực hiện cung ứng kịp thời đầy đủ giống, phân bón thuốc bảo vệ thực vật cho sản xuất, với trên 1.900 tấn phân bón và trên 57 tấn giống các loại. Trồng rừng mới đạt trên 800ha, đạt trên 80% kế hoạch. Toàn huyện trồng mới được trên 167 ha cây ăn quả các loại, nâng tổng diện tích cây ăn quả của huyện lên trên 3.600ha. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm triển khai thực hiện, đã tổ chức tuyên truyền được 12 hội nghị tuyên truyền nông thôn mới với trên 1.500 lượt người nghe, tính đến ngày 10/6/2020, bình quân mỗi xã đạt 12,06 tiêu chí/xã. Cung ứng trên 2.100 tấn xi măng, 711m cống các loại, bê tông hóa được trên 20,8km đường các loại. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ổn định, giá trị sản xuất ước thực hiện hết tháng 6 đạt 845 tỷ đồng, đạt 52,4% kế hoạch, tăng 27,8% so với cùng kỳ. Thương mại, dịch vụ có chuyển biến tích cực, ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 689 tỷ đồng, đạt 53,5% kế hoạch, tăng 15.4% so với cùng kỳ. Công tác thu ngân sách được chỉ đạo quyết liệt, ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt trên 27,1 tỷ đồng, đạt 44% kế hoạch tỉnh giao, đạt 35% kế hoạch điều hành và bằng 69% so với cùng kỳ. Văn hóa xã hội tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

 

 

CHAT VAN.PNG

 

 

Đại biểu Lăng Văn Thạch, xã Chi Lăng thực hiện nội dung chất vấn tại kỳ họp

 

 

Cũng trong chương trình kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường với các ý kiến kiến nghị tập trung vào các nội dung như: Vấn đề được mùa mất giá đối với cây ớt; công tác ký kết bao tiêu sản phẩm của doanh nghiệp đối với quả na chưa được thực hiện triệt để; cán bộ, công chức thực hiện việc hướng dẫn người dân trong thực hiện các thủ tục trong lĩnh vực đất đai chưa đầy đủ, dẫn đến việc người dân phải đi lại nhiều lần để làm thủ tục; công tác trồng rừng, so sánh hiệu quả kinh tế và tác động đối với việc trồng keo hay bạch đàn; Việc thu nộp bảo hiểm y tế, cập nhật thông tin của các đại lý còn chậm, dẫn đến người dân gặp khó khăn khi đi điều trị tại bệnh viện v.v…..

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đinh Hữu Học, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã làm rõ thêm một số vấn đề về kinh tế xã hội của huyện, đồng chí nhấn mạnh:

 

 

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, các ý kiến chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu HĐND huyện đã thảo luận và thông qua các Nghị quyết của kỳ họp về: Một số chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020; Phê chuẩn quyết toán thu ngân sashc Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi  ngân sách huyện năm 2019; Chương trình giám sát của HĐND năm 2021.

 

BIEU QUYET.PNG

 

Các đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các Nghị quyết của kỳ họp

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp đồng chí Phạm Thị Quế, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện nhấn mạnh:

 

 

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ  13 HĐND huyện Chi Lăng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra.

Văn Thiện - Trung tâm VHTT&TT Chi Lăng