Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Chiều ngày 07/10/2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng đã tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa các cơ quan.

 

2_204.jpg

 

Từ trái sang phải: Viện Kiểm sát nhân dân, HĐND, UBND, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Tòa án nhân dân huyện ký kết hương trình phối hợp công tác.

 

Việc ký kết chương trình phối hợp công tác nhằm hiện thực hóa Quyết định số 238 ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương về “Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban tuyên giáo các cấp với các cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”. Sau khi ký kết, trên cơ sở các nội dung chương trình phối hợp công tác, các cơ quan liên quan sẽ thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác phối hợp, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước. Đồng thời, tạo sự đồng thuận trong việc triển khai và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của nhân dân. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đinh Dương