Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc nghiên cứu thực tế tại huyện Chi Lăng

Sáng ngày 25/9/2023, Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn với phối hợp với UBND huyện Chi Lăng đã tổ chức chuyến nghiên cứu thực tế cho các học viên lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3 và đối tượng 4 trên địa bàn tỉnh năm 2023 tại xã Bằng Mạc và xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng.

Tại chuyến đi thực tế, các học viên của lớp đã đến thăm quan mô hình trồng cam đường canh tại xã Bằng Mạc, thăm quan quy trình sản xuất cao khô tại thôn Phố Cũ, xã Vạn Linh và thăm quan mô hình chăn nuôi gà vàng Vạn Linh tại thôn Nà Lặp xã Vạn Linh. Trước đó, trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng từ ngày 21 đến ngày 25/9/2023 các học viên đã được học tập, nghiên cứu 6 chuyên đề về dân tộc thiểu số như: Tổng quan các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số, công tác quốc phòng an ninh vùng dân tộc thiểu số…

Thông qua lớp tập huấn lần này, nhằm trang bị, bổ sung thêm thông tin, kiến thức và kỹ năng để từng bước nâng cao hơn nữa năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; tham gia hiệu quả hơn vào việc xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cũng như việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện, tham gia các chương trình, chính sách dân tộc có liên quan tại địa phương trong thời gian tới.

          Văn Thiện – Trung tâm VHTT&TT Chi Lăng

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI THỰC TẾ