Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ TRƯỞNG CÁC BAN HĐND HUYỆN 

Chức vụ

Họ và tên

Số điện thoại

Phó Chủ tịch HĐND

Ngô Quang Trung

02053.820.243

Trưởng ban KT-XH 

Nguyễn Mai Huyền

02053.820.989

Trưởng ban Pháp chế 

Lương Văn Vịnh

02053.720.222

 

Địa chỉ: Số 32, Đường Cai Kinh, Khu Trung Tâm , thị trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn.