Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

    ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XIX NHIỆM KỲ 2016-2021

STT Họ và tên đại biểu Đơn vị công tác Chức vụ
1 Hoàng Văn Éng Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Chủ nhiệm
2 Lăng Văn Thạch Đảng ủy xã Chi Lăng Bí thư
3 Phạm Thị Quế HĐND huyện Chi Lăng Phó Chủ tịch thường trực
4 Ngô Quang Trung HĐND huyện Chi Lăng Phó Chủ tịch 
5 Phùng Văn Nghĩa UBND huyện Chi Lăng Phó Chủ tịch
6 Vi Xuân Trường Đã nghỉ hưu  
7 Hoàng Văn Thoan UBND Thị trấn Đồng Mỏ Chủ tịch
8 Hoàng Văn Dũng Liên đoàn lao động huyện Chủ tịch
9 Liễu Văn Mạnh Đã nghỉ hưu  
10 Phan Thị Phương Ban tổ chức Huyện ủy Trưởng ban
11 Hoàng Thị Minh Hồng Phòng Tư pháp  Trưởng phòng
12 Long Minh Tùng Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Phó Chủ nhiệm
13 Nguyễn Hùng Mạnh Văn phòng HĐND&UBND Chánh văn phòng
14 Phùng Văn Thòn Đảng ủy xã Chiến Thắng Phó Bí thư
15 Vi Thị Lê Hoa Bảo hiểm xã hội huyện Giám đốc
16 Linh Văn Phúc UBND thị trấn Đồng Mỏ Bí thư
17 Nguyễn Ngọc Thuần Công an huyện Chi Lăng Đội trưởng đội ma túy
18 Lô Minh Hồng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Trưởng ban
19 Linh Thị Ánh Nguyệt Đảng ủy xã Quan Sơn Bí thư
20 Hà Thị Thủy Hội nông dân huyện Chủ tịch
21 Vi Nông Trường UBND huyện Chi Lăng Chủ tịch
22 Vi Đa Rin Đảng ủy xã Gia Lộc Bí thư
23 Ngô Thị Bình Yên Ban Quản lý di tích Giám đốc
24 Vi Quang Trung UBND huyện Chi Lăng Phó Chủ tịch
25 Hoàng Văn Trung UBND xã Bằng Mạc Bí thư, Chủ tịch
26 Nguyễn Mai Huyền HĐND huyện Chi Lăng Trưởng ban KT-XH
27 Long Văn Nhân Huyện ủy Chi Lăng Phó Bí thư thương trực
28 Hoàng Mạnh Khương Đảng ủy xã Vạn Linh Bí thư
29 Nông Văn Long Đã nghỉ hưu  
30 Lương Trùng Khánh Đảng ủy xã Chiến Thắng Bí thư
31 Lương Văn Vịnh HĐND huyện Chi Lăng Trưởng ban Pháp chế