Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

                                                 ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021-2026

S
ST
STT Họ và tên Nơi công tác Chức vụ
1 Long Văn Nhân Huyện ủy Chi Lăng Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
2 Ngô Quang Trung Hội đồng nhân dân huyện Chi Lăng Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện
3 Nguyễn Mai Huyền Hội đồng nhân dân huyện Chi Lăng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội
4 Lương Văn Vịnh Hội đồng nhân dân huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn Trưởng ban Pháp chế
5 Vi Nông Trường Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
6 Vi Quang Trung Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
7 Phùng Văn Nghĩa Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
8 Phan Thị Phương Huyện ủy Chi Lăng Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy
9 Lô Minh Hồng Huyện ủy Chi Lăng Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện
10 Trần Văn Trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chi Lăng Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện
11 Vi Công Hậu Ban Dân vận Huyện ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chi Lăng Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện
12 Hoàng Văn Éng Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chi Lăng; Thanh tra huyện Chi Lăng Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy kiêm Chánh Thanh tra huyện
13 Trương Thị Hương Giang Tòa án nhân dân huyện Chi Lăng Ủy biên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh án
14 Khổng Văn Mạnh Phòng Nội vụ huyện Chi Lăng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng
15 Nguyễn Hùng Mạnh Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ủy viên Ban Cháp hành Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng
16 Lê Anh Tùng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chi Lăng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng
17 Vi Thiện Việt Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Chi Lăng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng
18 Lương Thành Chung Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chi Lăng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,  Trưởng phòng
19 Nghiêm Xuân Thành Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng
20 Hoàng Xuân Hòa Huyện ủy Chi Lăng Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Chánh Văn phòng Huyện ủy
21 Hoàng Đức Bình Liên đoàn Lao động huyện Chi Lăng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện
22 Vy Thị Thu Trang Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chi Lăng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 
23 Nguyễn Ngọc Ngà Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Chi Lăng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Quyền Bí thư Huyện đoàn 
24 Nguyễn Ngọc Toản Công an huyện Chi Lăng Phó Trưởng Công an huyện
25 Vi Thị Ngọc Ánh Phòng Tư pháp huyện Chi Lăng Phó Trưởng phòng
26 Nông Văn Chè Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng Giám đốc
27 Hoàng Văn Dũng Huyện ủy Chi Lăng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy
28 Linh Văn Phúc Đảng ủy thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy 
29 Hoàng Ngọc Bằng Đảng ủy thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn
30 Lê Thành Nghị Ủy ban nhân dân xã Mai Sao, huyện Chi Lăng Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
31 Vy Đa Rin Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân
32 Hoàng Văn Trung Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
33 Vương Văn Sơn Ủy ban nhân dân xã Y Tịch, huyện Chi Lăng Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
34 Đinh Mạnh Tùng Lâm Agribank Chi nhánh huyện Chi Lăng Phó Giám đốc (phụ trách)
35 Bế Thị Đoan Trang Trường Trung học phổ thông Hòa Bình, huyện Chi Lăng Hiệu trưởng