Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

Chức vụ

Họ và tên

Số điện thoại

Chủ tịch UBND

Vi Nông Trường

Điện thoại cố định

02053.820.232

 

 

Phó Chủ tịch UBND

Phụ trách Kinh tế

Phùng Văn Nghĩa

Điện thoại cố định

02053.820432

 

 

Phó Chủ tịch UBND

Phụ trách Văn hóa- Xã hội

Vi Quang Trung

Điện thoại cố định

02053.820233