Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

HỘI CỰU GIÁO CHỨC HUYỆN CHI LĂNG

      Địa chỉ: Số 18 Đường Thân Cảnh Phúc, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng

      Số điện thoại: 02053 820 688

      EmailHoicuugiaochuc.chilang@gmail.com và luongvancgc.cl@gmail.co

      Chủ tịch Hội: Lương Thị Ngọc Vân

      Phó Chủ tịch Hội: Vi Thị Ngâm

               Chức năng, nhiệm vụ Hội:

            - Tập hợp đoàn kết và đại diện cho tất cả hội CGC huyện, phát huy trí tuệ của hội viên tham gia các hoạt động giáo dục- đạo tạo.

           - Báo vệ quyền lợi ích hợp pháp của hội viên, tạo điều kiên để hội viên CGC được giao lưu tình cảm nghề nghiệp, chăm sóc giúp đỡ nhau về tinh thần, vật chất, tương trợ nhau khi gặp khó khăn trong cuộc sống; giữ gìn và phát huy truyền thống cáh mạng của dân tộc, truyền thống tốt đẹp của giáo giới Việt Nam, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

              Thành tích nổi bật của Hội

           - Hội CGC huyện: 4 lần nhận Bằng khen của Trung ương Hội (2007-2012) năm 2014, năm 2015 và Bằng khen của Trung ương Hội (giai đoạn 2011-2016).

             - Cá nhân:

            +  Ông Cáp Trọng Thiện: Nhận Kỷ niệm Chương vì sự nghiệp xây dựng hội CGC Việt Nam năm 2015); Nhận Bằng khen của Trung ương Hội (năm 2013; 2015); giấy khen của UBND huyện (giai đoạn 2011-2016) về thành tích xuất săc trong công tác Hội vững mạnh.

          + Bà Lương Thị Ngọc Vân: Nhận Kỷ niệm Chương vì sự nghiệp xây dựng hội CGC Việt Nam (2015); nhận Giấy khen của Tỉnh hội năm 2014, năm 2015, giấy khen UBND huyện (giai đoạn 2011-2016) vì có thành tích trong công tác xây dựng Hội vững mạnh.