Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

Phụ trách Hội: Trần Mạnh Hà

Số cơ quan: 02053.820.011

Địa chỉ trụ sở : Số 18 Đường Thân Cảnh Phúc, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng

I. Nhiệm vụ của Hội

1. Vận động, tập hợp, giáo dục y đức, y thuật cho những người hành nghề Đông y, Đông dược. Động viên mọi người đoàn kết mang hết tài năng, trí tuệ, kinh nghiệm đống góp vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

2. Xây dựng tổ chức hội về mọi mặt; truyền bá y thuật của nền Đông y Việt Nam; dịch thuật, biên soạn tài liệu, sách báo Đông y, Đông dược, xuất bản để hướng dẫn lý luận và kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ, hội viên.

3. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, tham gia đào tạo và tổ chức các hoạt động khác cho đội ngũ lương y, lương dược theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan y tế có chức năng đào tạo đội ngũ thầy thuốc đông y Việt Nam khi có đủ điều kiện và theo quy định của pháp luật.

4. Vận động, khuyến khích người có bài thuốc gia truyền chữa bệnh có hiệu quả, truyền lại cho con cháu hoặc cho Hội để bảo tồn và phát triển các bài thuốc chữa bệnh có hiệu quả tránh thất truyền.

5. Tham gia xây dựng, tư vấn, phản biện và giám định xã hội các vấn đề liên quan đến sự phát triển của Hội và lĩnh vực Hội hoạt động; bảo tồn, phát triển nền Đông y, Đông dược Việt Nam theo quy định của pháp luật.

6. Mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế với các nước trên thế giới theo quy định của pháp luật.

7. Tham gia ý kiến đối với người hành nghề Đông y, người có bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh hiệu quả, giới thiệu để công nhận lương y hoặc người có bài thuốc gia truyền để cơ quan  nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy Chứng nhận Lương y và chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

II. Quyền hạn của hội

1. Tạo điều kiện cho hội viên hành nghề, truyền nghề, dạy nghề Đông y, Đông dược theo Điều lệ của Hội và pháp luật của Nhà nước. Chống lợi dụng danh nghĩa Đông y để hành nghề mê tín dị đoan hoặc làm trái với đạo đức của người thầy thuốc.

2. Bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của hội viên.

3. Hướng dẫn nội dung hoạt động chuyên môn Đông y, Đông dược cho hội viên trong phạm vi cả nước.

4. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bằng các phương pháp của Đông y, hướng dẫn các phương pháp luyện tập để phòng bệnh, nâng cao sức khỏe cho nhân dân theo quy định của pháp luật; từng bước xã hội hóa nền Đông y, Đông dược trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

6. Sưu tầm, thừa kế ứng dụng các môn thuốc hay, các bài thuốc quý, các bài thuốc gia truyền chữa bệnh có hiệu quả, tổ chức nuôi trồng dược liệu sạch, thu hái và bào chế thuốc để sử dụng, có kế hoạch bảo tồn nguồn dược liệu trong nước.

7. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, thực hiện tư vấn, phản biện, giám định xã hội theo yêu cầu của cơ quan nhà nước và cung cấp các dịch vụ công. Tổng kết đúc rút kinh nghiệm chuyên môn, nghiên cứu khoa học, kết hợp Đông y với Tây y để chữa bệnh cho nhân dân.

8. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội

9. Thành lập pháp nhân thuộc Hội theo quy định của pháp luật.

10. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước cấp kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ do Nhà nước giao.