Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

Hội Cựu TN xung phong

Địa chỉ: Số 96 Đường Lê Lợi, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.822.686

01 Chủ tịch Hội:  Vũ Đức Đàm
02 Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Định