Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

1. Tên cơ quan, đơn vị: Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Chi Lăng.

2. Địa chỉ: Tầng 4 Huyện ủy - Khu Thống nhất 2, Thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng.

3. Số điện thoại: (025) 3820 886

4. Email: caotuoichilangls@gmail.com

5. Website:  Không có.

6. Lãnh đạo cơ quan:

  - Trưởng Ban Đại diện: Hoàng Việt Dũng;

  - Phó Ban Đại diện:  Vi Văn Khiếu.

7. Chức năng nhiệm vụ: Làm tham mưu và nhận sự lãnh đạo chỉ đạo của Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện về công tác Hội Người cao tuổi; tiếp thu, thực hiện chủ trương công tác của Hội Người cao tuổi Việt Nam và Ban Đại diện Hội Người cao tuổi cấp tỉnh hướng dẫn, kiểm ra, đôn đốc hoạt động Hội Người cao tuổi cơ sở; sơ kết, tổng kết, báo cáo thường kỳ với cấp uỷ đảng, chính quyền cùng cấp và Ban Đại diện Hội Người cao tuổi cấp tỉnh; hướng dẫn và thỵưc hiện công tác thi đua, khen thưởng.

8. Thành tích nổi bật: Được Ban Đại diện Hội NCT tỉnh và Uỷ ban nhân tỉnh Lạng Sơn nhiều lần tặng bằng khen.