Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

  TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHI LĂNG

 

                   Địa chỉ : Khu Hòa Bình I, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng

                  Số điện thoại : 025 3820511   Email : ttythuyenchilang@gmail.com

 

                   Giám đốc: Nông Văn Chè

                   Phó Giám đốc: Trần Quang Trung

            1. Chức năng nhiệm vụ:

         - Thực hiện các nhiệm vụ về khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, dự phòng, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền dân tộc, tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh, chữa bệnh cho cộng đồng, chỉ đạo kiểm tra hướng dẫn các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ tuyến dưới đóng trên địa bàn theo quy định của ngành.

          - Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, cán bộ, kinh phí, thuốc, vật tư trang thiết bị y tế; xây dựng và có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế bảo đảm cơ cấu hợp lý, thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với cán bộ.

          - Phối hợp với Phòng y tế huyện Chi Lăng thực hiện tốt công tác tham mưu với UBND huyện về công tác y tế trên địa bàn.

          2. Thành tích nổi bật

          a, Chi bộ Đảng: Năm 2016 đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh xuất sắc.

          b, Công đoàn cơ sở: Năm 2016 đạt công đoàn cơ sở trong sạch, vững mạnh xuất sắc.

          c, Chi đoàn thanh niên: Năm 2016 đạt chi đoàn vững mạnh.

          d,  Tập thể Trung tâm y tế :

          - Năm 2016 được Bộ Y tế tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

          - Năm 2016 được UBND tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định nâng hạng bệnh viện ( Hạng III lên hạng II).

          - Năm 2016 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị được suy tôn xếp Nhất các cụm thi đua trực thuộc sở y tế.

          - Năm 2016 được Sở Y tế Lạng Sơn xét phân loại tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          e, Tập thể các khoa, phòng thuộc Trung tâm Y tế

          Năm 2016 Khoa Ngoại – TH được Sở Y tế Lạng Sơn tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

          Năm 2016 Phòng Tổ chức – Hành chính, Khoa Khám bệnh và Khoa Ngoại – TH được Sở Y tế Lạng Sơn tặng Giấy khen , đã có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2016.

          f, Cá nhân :

          - Năm 2016 BS CK II. Trần Minh Tuấn được Bộ Y tế tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” và được Sở Y tế Lạng sơn công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

          - Năm 2016 có 10 cá nhân được Sở Y tế tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, cụ thể:

          + BS CK I. Nông Văn Chè                           + BS CK I. Trần Quang Trung

          + BS     CK I. Trần Ánh Khiết                      + BS. Nguyễn Thị Tuyết

          + BS. Vi Minh Khánh                                   + BS. Lương Thị Khuyên

          + CNĐD. Nông Thị Vương                          + CNKT. Hà Thủy Chung

          + BS. Lương Thị Nga                                   + BS. Dương Văn Thiết