Skip to main content
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

   VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN CHI  LĂNG

 Địa chỉ: Số 92, đường Lê Lợi, Khu Thống Nhất 2, Thị trấn Đồng Mỏ.

Số điện thoại: (025) 3820 247.           Email: vkschilang.ls@gmail.com

Viện trưởng: Đoàn Ngọc Lưu

Phó viện trưởng: Vi Trường Xuân.

                       Hoàng Thị Tuyết.

1. Chức năng, nhiệm vụ:

- Chức năng: Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp

- Nhiệm vụ: Bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

2. Thành tích nổi bật:

a, Tập thể:

Các năm: 2009, 2012, 2013,2015 được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối”.

Năm 2016 được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng Bằng khen trong phong trào thi dua xây dựng đội ngũ KSV năm 2016 “ Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm

Năm 2016 được Viện trưởng Viện KSND tỉnh Lạng Sơn tặng Giấy khen “ Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016”.

b, Cá nhân:

- 01 đồng chí được Viện trưởng VKNDTC tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2016.

- 01 đồng chí được Viện trưởng VKNDTC tặng Bằng khen có thành tích xuất xuất phong trào thi dua xây dựng đội ngũ KSV năm 2016 “ Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

- 01 đồng chí được Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn tặng Giấy khen thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2016.

-  01 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2016.

- 11 đồng chí đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2016.

c, Công đoàn:

Đạt công đoàn “ Vững mạnh”.

d, Chi bộ đạt “ Trong sạch, vững mạnh”.