Skip to main content
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

 CÔNG AN HUYỆN CHI LĂNG

Địa chỉ: Thôn Đông Mồ, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Số điện thoại: 025.3820.259; 025.3820073.

 

Trưởng Công an huyện: Cao Văn Hà

Phó trưởng Công an huyện:  Nguyễn Ngọc Toản

           Thượng tá Phạm Văn Huấn.

            Thiếu tá Nông Trung Nghĩa.

 

1. Chức năng, nhiệm vụ

1.1. Chức năng:

Tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn; đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

1.2. Nhiệm vụ:

Tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ban hành, chỉ đạo thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật, chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm;

Phối hợp thẩm định, đánh giá tác động về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội đối với quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm với nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội;

Bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

Thực hiện quản lý về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khủng bố, bạo loạn và giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật,..;

Thực hiện công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp theo quy định của pháp luật; xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật; bảo đảm an ninh, trật tự trong việc thực hiện quyết định cưỡng chế khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

Thực hiện quản lý về cư trú; trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật; thực hiện quản lý về an ninh, trật tự các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Quản lý, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Huy động, trưng dụng theo quy định của pháp luật phương tiện thông tin, phương tiện giao thông, phương tiện khác trong trường hợp cấp bách để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

2. Thành tích nổi bật

a, Tập thể:

Năm 1989 được HĐNN trao tặng Huân chương Quân công hạng III có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ Quốc.

Năm 1985 được HĐNN trao tặng Huân chương Chiến công hạng III có thành tích xuất sắc trong chiến đấu và công tác góp phần đảm bảo an ninh chính trị và gữi gìn trật tự an toàn xã hội.

Năm 2012, 2013, 2014 đạt đơn vị Quyết thắng.

Năm 2015, 2016 đạt đơn vị Tiên tiến.

Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

b, Cá nhân:

Đã có hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được tặng Huân, Huy chương các hạng và nhiều bằng khen, giấy khen của các ngành, các cấp.