Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

 BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN CHI LĂNG

 Địa chỉ: Số 47, đường Cai Kinh , thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng

Số điện thoại: 02053.82027         Email: bhxhchilang@gmail.com

Giám đốc: Vi Thị Lê Hoa.

Phó Giám đốc: Đồng Duy Sơn.

 

1. Chức năng, nhiệm vụ

1.1. Chức năng:

Bảo hiểm xã hội huyện Chi Lăng là cơ quan hành chính trực thuộc BHXH tỉnh Lạng Sơn, có chức năng giúp Giám đốc BHXH tỉnh tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); quản lý thu, chi BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện theo quy định của BHXH Việt Nam, theo phân cấp của BHXH tỉnh và quy định của pháp luật.

BHXH huyện chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc BHXH tỉnh và chịu sự quản lý hành chính nhà nước của UBND huyện. BHXH huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.

1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Xây dựng, trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội huyện dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; tổ chức khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo phân cấp.

Tổ chức cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho những người tham gia theo phân cấp.

Tổ chức thu BHXH, BHYT, BHTN đối với tổ chức, cá nhân theo phân cấp.

Hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các chế độ BHXH, BHYT , BHTN theo phân cấp.

Tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo phân cấp; từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN không đúng quy định.

Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí và tài sản theo phân cấp.

Tổ chức ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân làm Đại lý do UBND xã giới thiệu và bảo lãnh để thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT ở xã theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội thành phố.

Kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với các tổ chức, cá nhân, cơ sở khám chữa bệnh BHYT theo quy định của pháp luật.

Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội thành phố; tổ chức bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo cơ chế ''một cửa'' tại cơ quan BHXH huyện.

Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ các đối tượng tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Hướng dẫn nghiệp vụ BHXH, BHYT, BHTN cho tổ chức, cá nhân tham gia.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan ở huyện, với các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT, BHTN để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Đề xuất, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện BHXH, BHYT, BHTN.

Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện BHXH, BHYT, BHTN khi tổ chức, cá nhân hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu. Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quản lý và sử dụng CBCC, tài chính, tài sản của Bảo hiểm xã hội huyện.

Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định. 

2. Thành tích nổi bật

2.1. Cơ quan

Năm 2000, 2001: Tập thể Lao động tiên tiến;

Năm 2002, Tập thể lao động xuất sắc và giấy khen của BCH Đảng bộ huyện Chi Lăng;

Năm  2003, 2004, 2006, 2007, 2008: Tập thể lao động xuất sắc;

Năm 2005 được BHXH tỉnh tặng Giấy khen và được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích 5 năm liền hoàn thành xuất sắc kế hoạch Nhà nước giao; 

Năm 2006 được BHXH Việt nam tặng Bằng khen vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;

Năm 2007: Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. BHXH Việt Nam tặng Bằng khen vì thực hiện tốt công tác về bhxh, bhyt

Năm 2008: Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, Giấy khen của Giám đốc BHXH tỉnh Lạng Sơn có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;

Từ năm 2009 đến năm 2016 đạt tập thể lao động suất sắc và Lao động tiên tiến.

2.2. Công đoàn

Năm 2004, 2005, 2006: Liên đoàn lao động huyện Chi Lăng tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVC và hoạt động công đoàn.

Năm 2007, 2008, 2009 được Liên đoàn lao động tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn.

Năm 2010 được Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 được Liên đoàn lao động huyện tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn.

Công đoàn trong sạch, vững mạnh.

Năm 2016 được Liên đoàn lao động huyện tặng Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xanh, sạch, đẹp và an toàn vệ sinh lao động.

2.3. Chi Bộ

Chi bộ luôn đạt trong sạch, vững mạnh.