Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN CHI LĂNG

Địa chỉ trụ sở: Thôn Nà Sèn, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Số điện thoại: 02053 820 249                             

            Chỉ huy trưởng: Trung tá Trần Văn Trường

            Phó Chỉ huy Trưởng - Tham mưu Trưởng: Trung tá Lộc Văn Sáng.

            Phó Chỉ huy Trưởng: Trung tá Lê Tiến Lợi.

            Chính trị viên: Thượng tá Hoàng Văn Dũng.

           Chính trị viên phó - Chủ nhiệm chính trị: Trung tá Mã Văn Tiến.

1. Chức năng - nhiệm vụ

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quốc phòng quân sự địa phương.

2. Thành tích nổi bật

- Cá nhân: Từ năm 2010 đến năm 2016 đã có 117 lượt cán bộ, chiến sĩ được tặng bằng khen, giấy khen, chiến sĩ tiên tiến của các cấp.

- Tập thể:

Năm

Hình thức

Lý do

Tập thể

Cấp quyết định

2000

Bằng khen

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ban Tham mưu

Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn

2001

Giấy khen

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ban CHQS huyện

Bộ Tư lệnh Quân khu 1

Giấy khen

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ban Hậu cần - Kỹ thuật

Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn

2003

Bằng khen

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ban Hậu cần - Kỹ thuật

Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn

Bằng khen

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ban Chính trị

Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn

2005

Bằng khen

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ban Tham mưu

Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn

2006

Giấy khen

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ban CHQS huyện

Bộ Tư lệnh Quân khu 1

Bằng khen

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ban Hậu cần - Kỹ thuật

Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn

2007

Bằng khen

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ban Chính trị

Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn

2008

Bằng khen

Thực hiện Pháp lệnh DQTV (1996 - 2008)

Ban CHQS huyện

UBND tỉnh Lạng Sơn

Giấy khen

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ban CHQS huyện

Bộ Tư lệnh Quân khu 1

Giấy khen

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ban Tham mưu

Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn

2009

Bằng khen

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ban CHQS huyện

Bộ Tư lệnh Quân khu 1

Giấy khen

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ban Hậu cần - Kỹ thuật

Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn

2010

Bằng khen

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ban CHQS huyện

Bộ Tư lệnh Quân khu 1

Giấy khen

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ban Tham mưu

Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn

2013

Tặng đơn vị đạt vững mạnh toàn diện

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ban CHQS huyện

Bộ Tư lệnh Quân khu 1

Đơn vị tiên tiến

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ban Tham mưu

Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn

2014

Đơn vị tiên tiến

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ban CHQS huyện

Bộ Tư lệnh Quân khu 1

Đơn vị tiên tiến

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ban Tham mưu

Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn

2015

Giấy khen

Hoàn thành xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Ban CHQS huyện

Bộ Tư lệnh Quân khu 1

2016

Giấy khen

Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác QPĐP

Ban CHQS huyện

UBND huyện

Tập thể tiên tiến

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ban Hậu cần - Kỹ thuật

Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn