Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Ban biên tập Huyện Chi Lăng on 1 August 2018
 

1

Trường MN xã Bắc Thuỷ

 

2

Trường MN xã Bằng Hữu

 

3

Trường MN xã Bằng Mạc

 

4

Trường MN xã Chiến Thắng

 

5

Trường MN xã Gia Lộc

 

6

Trường MN xã Hoà Bình

 

7

Trường MN xã Hữu Kiên

 

8

Trường MN xã Lâm Sơn

 

9

Trường MN xã Liên Sơn

 

10

Trường MN xã Mai Sao

 

11

Trường MN Nhân Lý

 

12

Trường MN xã Quan Sơn

 

13

Trường MN xã Quang Lang

 

14

Trường MN Sơn Ca TT Đồng Mỏ

 

15

Trường MN xã Thượng Cường

 

16

Trường MN thị trấn Chi Lăng

 

17

Trường mầm non thị trấn Đồng Mỏ

 

18

Trường MN xã Vân An

 

19

Trường MN xã Vạn Linh

 

20

Trường MN xã Vân Thuỷ

 

21

Trường Mầm non xã Chi Lăng

 

22

Trường MN xã Y Tịch

 

23

Trường MN 1 xã Quang Lang

 

24

Trường MN 1 xã Vạn Linh