Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Tổng biên tập on 26 June 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
270 /TB-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
TBTD 2019.xls 32 KB