Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Tổng biên tập on 25 December 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
4626/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
1DS kèm phê duyệt KQ TD VC.xls 61 KB