Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Tổng biên tập on 28 May 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
319/TB-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
THONGBAO-KQ-XT-QS-2020-2.xls 32.5 KB