Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Tổng biên tập on 20 October 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
179 /GM-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành