Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Submitted by Tổng biên tập on 4 December 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
147/TTr-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
QH KCN Đồng Bành.pdf 787.84 KB