Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chi Lăng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 23 December 2020
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
4620/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
4620.pdf 714.64 KB