Skip to main content
Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

Hội nghị giao ban quý I năm 2021

Hoạt động đảng - đoàn thể

Sáng ngày 12/4/2021, Phòng GDĐT Chi Lăng tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến quý I năm 2021.

 

1_391.jpg

 

Hội nghị giao ban quý I năm 2021 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chi Lăng

 

Trong quý 1 năm 2021, Phòng giáo dục và đào tạo huyện đã chỉ đạo các cấp học trên địa bàn huyện, tập trung triển khai thực hiện  nhiệm vụ công tác năm của ngành . Về giáo dục mầm non, phòng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra trong học kỳ II, chỉ đạo thực hiện chương trình học kỳ II bắt đầu từ ngày 11/01/2021 theo đúng kế hoạch. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 88 về tổ chức cuộc thi xây dựng video, clip “Ở nhà cùng Bé yêu” cấp huyện năm học 2020-202 và Công văn số 17 về việc “Xây dựng video, clip hướng dẫn phụ huynh chăm sóc, giáo dục và vui chơi cùng trẻ”. Triển khai kế hoạch số 28 về tổ chức Hội thi “Chăm bé khỏe - Dạy bé ngoan - Đảm bảo bé an toàn” cấp huyện năm học 2020-2021 đến tất cả các đơn vị trường. Tổ chức quán triệt Công văn số 117 về bổ sung thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong bối cảnh dịch Covid-19. Triển khai Kế hoạch 30 về việc tổ chức hội thảo chuyên đề lần 2 với nội dung Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đối với lớp ghép 2-3 độ tuổi, năm học 2020-2021. Đối với cấp học tiểu học, phòng đã chỉ đạo, hướng dẫn các trường tham dự Giao lưu trình bày bảng và viết chữ đẹp dành cho giáo viên và học sinh cấp Tiểu học năm học 2020-2021. Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị về công tác tập huấn, bồi bưỡng chuyên môn; chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn, dự kiến kế hoạch dạy học trong tình hình dịch Covid phức tạp hơn; chuẩn bị các điều kiện dạy học lớp 1, 2 và điều chỉnh nội dung dạy học lớp 5 cho học kì II năm học 2020-2021 và những năm học tiếp theo, công tác đọc, nghiên cứu, dạy thử nghiện, đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, 2... Ngoài ra, Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị và tham gia giao lưu Câu lạc bộ toán cấp Tiểu học huyện Chi Lăng năm học 2020-2021. 

Đối với cấp trung học cơ sở, phòng Chỉ đạo các trường triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Sở sở giáo dục đào tạo tại Công văn số 328 về việc thông báo kết quả lớp bồi dưỡng triển khai thực hiện Thông tư số 26, Công văn 5512 và hướng dẫn bổ sung thực hiện kiểm tra đánh giá, xây dựng kế hoạch giáo dục đối với cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông từ học kì II năm học 2020-2021. /.

Thanh Hà